We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Stowarzyszenie Literackie im. K.K. Baczyńskiego

Stowarzyszenie Literackie im. K.K. Baczyńskiego

Łódź, Poland

Get Directions

Add phone number

Categories
Work hours Add information
About Organizacja o statusie OPP będąca pierwszym w wolnej Polsce niezależnym stowarzyszeniem twórczym promującym nowe zjawiska literackie i młodych twórców. KRS: 0000124347
Stowarzyszenie Literackie im. K.K. Baczyńskiego cover
Mission Celem Stowarzyszenia jest animacja i prezentacja szeroko rozumianej twórczości w formie zajęć warsztatowych, spotkań autorskich, spektakli teatralnych i publikacji książkowych. Działalność Stowarzyszenia opiera się na dotacjach i darowiznach osób prywatnych i instytucji oraz nieodpłatnej pracy jego członków – wszystkie uzyskane fundusze, również ze sprzedaży książek, przeznaczane są w całości na realizację statutowych celów Stowarzyszenia.

Ta forma działania, promująca etos bezinteresownej pracy na rzecz upowszechniania czynnego współtworzenia kultury i wspierania rozwoju młodych talentów, z której jesteśmy znani w całej Polsce, została zainicjowana przez pomysłodawczynię założenia Stowarzyszenia i pierwszą Przewodniczącą Zarządu, prof. Joannę Ślósarską. Wszystkie kolejne kadencje Władz Stowarzyszenia dokładają wszelkich starań, aby ten etos był naszym wyraźnym znakiem rozpoznawczym — w 2000 roku Wiceprezydent Miasta Łodzi, w uznaniu dla naszej postawy, złożył na ręce Przewodniczącego Zarządu podziękowania za „działania i zaangażowanie w dziedzinie współtworzenia i upowszechniania kultury”.
Description Stowarzyszenie Literackie im. K.K. Baczyńskiego zostało założone w listopadzie 1990 roku przez studentów, pracowników i absolwentów Uniwersytetu Łódzkiego z inicjatywy prof. Joanny Ślósarskiej, jako pierwsze w wolnej Polsce niezależne stowarzyszenie twórcze promujące nowe zjawiska literackie i młodych twórców. Zrzesza poetów, prozaików, tłumaczy, plastyków i pracowników naukowych z terenu całej Polski.

Dowodem uznania dla prowadzonej działalności jest przyznanie Stowarzyszeniu we wrześniu 2008 roku statusu Organizacji Pożytku Publicznego, co sprawia, że Stowarzyszenie może być beneficjentem odpisu 1% od podatku dla osób fizycznych.
Awards Nasza działalność wielokrotnie zyskiwała uznanie i nagrody (min. Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek), za pojedyncze publikacje oraz nieobecne wcześniej w polskich życiu literackim serie debiutów młodych twórców.

Organizowany dorocznie Konkurs Poetycki o Nagrodę im. K. K. Baczyńskiego zyskał wysoką rangę w środowisku literackim. W Stowarzyszeniu debiutowało wielu uznanych dzisiaj twórców, którzy zdobywają obecnie liczne nagrody w Polsce i za granicą.
Founded listopad 1990

Similar places nearby