We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Stowarzyszenie "Mocni w Duchu"

Stowarzyszenie "Mocni w Duchu"

ul. Sienkiewicza 60, Łódź, 90-058, Poland

Get Directions

42 637 0425

Categories
Work hours Add information
About Stowarzyszenie "Mocni w Duchu" wyrosło ze Wspólnoty "Mocni w Duchu" należącej do ruchu Odnowy w Duchu Świętym Kościoła Rzymsko-Katolickiego. Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego (KRS0000128582).
Stowarzyszenie "Mocni w Duchu" cover
Mission Celem Stowarzyszenia jest budowanie cywilizacji miłości w zgodzie z nauką Kościoła Katolickiego poprzez podejmowanie działań na rzecz wszechstronnego rozwoju człowieka, skierowanych do wszystkich ludzi potrzebujących szeroko rozumianej pomocy.
Description Stowarzyszenie "Mocni w Duchu" od 1992 roku działa na terenie Łodzi prowadząc placówkę wsparcia dziennego dla dzieci głównie z terenu Śródmieścia i Widzewa, pochodzących z rodzin o niskim statusie materialnym, niepełnych, wielodzietnych, zaniedbanych, dotkniętych problemem uzależnień, niepełnosprawności lub chorobami psychicznymi. Podopieczni świetlicy są uczniami szkół podstawowych i gimnazjów. Stowarzyszenie współpracuje także z grupą uczniów dotkniętych niepełnosprawnością umysłową. "Anielisko" działa 5 dni w tygodniu w czasie roku szkolnego i w okresie wakacji. W ramach działalności „Anieliska” prowadzone są zajęcia: edukacyjne (pomoc w odrabianiu lekcji, nadrabianie braków w edukacji szkolnej), grupowe (integracyjne, profilaktyka uzależnień), plastyczne, muzyczne, sportowe (rozwój talentów, kształtowanie pozytywnych wzorców spędzania wolnego czasu), logopedyczne (indywidualne, dla dzieci z wadą wymowy) oraz zajęcia w czasie ferii i wakacji. "Anielisko" oferuje również pomoc socjalną i codzienny posiłek. Placówka ma kontakt z kuratorami sądowymi i pedagogami z pobliskich szkół, jak również innymi łódzkimi placówkami o podobnym profilu. Rezultaty długofalowych działań na rzecz podopiecznych to: poprawa wyników nauczania, podniesienie stanu zdrowotnego, podniesienie niskich standardów moralnych ukształtowanych w domu, zapobieganie przestępczości, motywowanie do pracy nad sobą i do dalszego kształcenia po gimnazjum.
Founded 1992

Similar places nearby