We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Stowarzyszenie Muzeów Sztuki Inżynieryjnej

Stowarzyszenie Muzeów Sztuki Inżynieryjnej

ul. Gdańska 4, Bydgoszcz, 85-006, Poland

Get Directions

Add phone number

Categories
Work hours Add information
About Celem Stowarzyszenia jest reprezentowanie interesów i wyrażanie potrzeb środowiska muzealnictwa technicznego.
Stowarzyszenie Muzeów Sztuki Inżynieryjnej cover
Mission Stowarzyszenie Muzeów Sztuki Inżynieryjnej (SMSI) w założeniu reprezentuje interesy i wyraża potrzeby środowiska muzealnictwa technicznego oraz pełni rolę zaplecza programowo-organizacyjnego dla Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej.
Głównym celem jakie przed sobą stawia Stowarzyszenie to: rzecznictwo publiczne w sprawie muzeów technicznych, upowszechnianie wiedzy na temat obiektów sztuki inżynieryjnej, ich historii, wyposażenia i funkcjonowania oraz promowanie standardów ochrony i opieki nad nimi.

FDSI - CO TO JEST?
Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej to otwarta platforma współpracy, którą w zamierzeniu tworzyć będą muzea oraz inne instytucje kultury i podmioty programowo zajmujące się dziedzictwem technicznym i poprzemysłowym, zorganizowane w sieć (obejmującą swym zasięgiem wszystkie regiony kraju), w celu wypracowania i wdrożenia doktryny dziedzictwa sztuki inżynieryjnej, jego ochrony, zarządzania, upowszechniania i promocji.

Zarząd Stowarzyszenia Muzeów Sztuki Inżynieryjnej
1. Michał Franciszek Woźniak - Prezes
2. Marek Golonka - Wiceprezes
3. Krystyna Patyk - Skarbnik
4. Marcin Zdanowski - Sekretarz
4. Paulina Kryg
6. Andrzej Wojciech Feliński
7. Michał Górecki

Komisja Rewizyjna
1. Ewa Wyka - Przewodnicząca
2. Jan Maćkowiak
3. Maciej Kułakowski
Description Add information
Founded 12.06.2016 r.

Similar places nearby