We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży, spdim.pl

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży, spdim.pl

Kolejowa 2B, Ruciane-Nida, 12-220, Poland

Get Directions

Add phone number

Categories
Work hours Add information
About Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży w Rucianem-Nidzie jest organizacją pozarządową. Powstało w czerwcu 2005 r.
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży, spdim.pl cover
Mission Celem Stowarzyszenia jest pomaganie dzieciom potrzebującym wsparcia w pokonywaniu problemów szkolnych, rodzinnych i społecznych Jesteśmy pewni, że wsparcie udzielone dziecku i jego rodzinie pozytywnie wpłynie na jego postawę, aspiracje szkolne i życiowe, a prowadzona przez nas profilaktyka środowiska zapobiegnie wchodzeniu dzieci w grupy nieformalne, podniesie poczucie własnej wartości i ułatwi wejście w dorosłe życie.
Description Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży w Rucianem-Nidzie jest organizacją pozarządową. Powstało w czerwcu 2005 r. Powołała je 18-osobowa grupa ludzi, wśród których są przede wszystkim nauczyciele, pedagodzy, dyrektorzy szkół. Władze Stowarzyszenia wybierane są na okres czterech lat. Od chwili powstania przewodniczącą jest Alina Kierod.

W większości jesteśmy pedagogami. Uważamy, że w każdym człowieku tkwi ogromny potencjał twórczy, który odkryty i ukierunkowany pozwala żyć w sposób pełny i satysfakcjonujący. Nasze Stowarzyszenie pomaga dzieciom i młodzieży dorastać w przyjaznym dla nich środowisku. Wspieramy młodych ludzi oraz ich rodziny w przełomowych momentach ich życia proponując przejście przez nie w świadomy i bezpieczny sposób.

Stowarzyszenie koncentruje się na pracy z dziećmi i młodzieżą ponieważ wiemy, iż warto kształtować nawyki zdrowego stylu życia od najwcześniejszych lat. Uważamy, że dla dzieci najważniejszymi osobami są ich rodzice, dlatego szczególnie istotna jest współpraca z nimi.

Celem Stowarzyszenia jest to, by w porozumieniu z rodzicami przekazywać dzieciom system wartości oparty na szacunku, zaufaniu i akceptacji drugiego człowieka.

Jako samodzielny ruch wspierania szkół i innych placówek oświatowo - wychowawczych, realizujemy cele zmierzające do inspirowania i rzecznictwa obywatelskiej aktywności i pomocy na rzecz dzieci i młodzieży. Nasze cele realizujemy poprzez organizowanie imprez i przedsięwzięć o charakterze promocyjnym i charytatywnym, organizowanie wystaw u konkursów, współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej, bankami i okolicznymi przedsiębiorcami.

Władze Stowarzyszenia wybierane są na okres czterech lat. Od chwili powstania przewodniczącą jest Alina Kierod.
Founded 06/01/2005

Similar places nearby