We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Stowarzyszenie "Prodesse"

Stowarzyszenie "Prodesse"

Sikorskiego 42, Głowno, 95-015, Poland

Get Directions

42 717 65 42

Categories
Work hours Add information
About Stowarzyszenie jest organizacją ogólnopolską choć swoją siedzibę ma w małym miasteczku koło Łodzi - w Głownie. Prowadzi przedszkole, żłobek, klub seniora.
Stowarzyszenie "Prodesse" cover
Description Jesteśmy organizacją ogólnopolską mającą na celu przede wszystkim wsparcie osób niepełnosprawnych, młodzieży, dzieci, a także osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.

Zasadnicze cele naszej organizacji to:
- Pomoc osobom niepełnosprawnym
- Wsparcie i aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
- Wsparcie młodzieży z mniejszymi szansami
- Ochrona zdrowia, poprawa dostępu do rehabilitacji medycznej, fizjoterapii i innych form pomocy terapeutycznej dla osób objętych działalnością Stowarzyszenia
- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
- Pobudzanie inicjatyw społecznych o charakterze lokalnym zmierzających do poprawy warunków życia
- Niesienie wszelkiej pomocy edukacyjnej, oświatowej, wychowawczej i opiekuńczej osobom objętym działalnością Stowarzyszenia
- Wypoczynek dzieci, młodzieży i osób dorosłych
- Turystyka i krajoznawstwo
- Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnej
- Doskonalenie zawodowe, podnoszenie i zmiana kwalifikacji zawodowych dostosowane do wymagań rynku pracy
Founded 28.09.2010

Similar places nearby