We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Stowarzyszenie Przyjaciół 9 PSK Szwadron w Białej Piskiej

Stowarzyszenie Przyjaciół 9 PSK Szwadron w Białej Piskiej

ul.PIŁSUDSKIEGO 4/7, Biała Piska, 12-230, Poland

Get Directions

Add phone number

Categories
Work hours Add information
Stowarzyszenie Przyjaciół 9 PSK Szwadron w Białej Piskiej cover
Description Stowarzyszenie Przyjaciół 9 Pułku Strzelców Konnych „Szwadron ” w Białej Piskiej zostało powołane w grudniu 2013 roku. Terenem działalności jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności tereny, z których pochodzimy: woj. warmińsko-mazurskie oraz podlaskie. Stowarzyszenie ma osobowość prawną zarejestrowaną pod nr KRS 0000495647 w Sądzie Rejonowym w Olsztynie. W ramach Stowarzyszenia działa Szwadron Historyczny 9 Pułku Strzelców Konnych- 16 osób.


Celem jaki nam przyświeca jest jak najwierniejsze odtwarzanie wyglądu i zachowania oraz kultywowanie tradycji kawalerii przedwojennego Wojska Polskiego na podstawie 9 Pułku Strzelców Konnych. Nasza działalność będzie się opierać na uczestnictwie w uroczystościach religijno-patriotycznych oraz rekonstrukcjach historycznych, pokazach, lekcjach historii z młodzieżą szkolną. Pielęgnowanie i popularyzowanie tradycji oręża polskiego oraz kształtowanie i umacnianie w społeczeństwie obywatelskiej postawy wobec spraw obronności i szacunku do munduru jest dla nas sprawą priorytetową.

Jesteśmy otwarci na współpracę z wojskiem, władzami administracji państwowej i samorządowej, przedsiębiorstwami, stowarzyszeniami i organizacjami młodzieżowymi w celu zapewnienia jak najlepszych warunków do działania Stowarzyszenia, zwłaszcza do osiągnięcia jego celów statutowych. Działalność każdego członka Stowarzyszenia jest dobrowolna, bezinteresowna i nieodpłatna. Dochody jakie Stowarzyszenie pozyska będą przeznaczone na jego bieżące potrzeby oraz dalszy rozwój. Zapraszamy do współpracy dla dobra naszej Małej Ojczyzny.

Similar places nearby