We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Stowarzyszenie Przyjaciół Agatówki "SPA"

Stowarzyszenie Przyjaciół Agatówki "SPA"

ul. Kalinowa 5, Agatówka, 37-464, Poland

Get Directions

Add phone number

Categories
Work hours Add information
About Stowarzyszenie Przyjaciół Agatówki "SPA"
Stowarzyszenie Przyjaciół Agatówki "SPA" cover
Mission a) promowanie regionu, kultury ludowej, lokalnych tradycji i atrakcji,
b) wspieranie inicjatyw społecznych i gospodarczych wsi,
c) wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych,
d) podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego,
e) podejmowanie działań na rzecz modernizacji, odnowy zasobów którymi dysponuje wieś
f) wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz budowy nowych i modernizacji istniejących dróg i sieci telekomunikacyjnych, wodociągów i sieci kanalizacyjnych
g) promowanie zdrowego trybu życia oraz podejmowanie inicjatyw w zakresie rozwoju kultury fizycznej, sportu, turystyki oraz zdrowego trybu życia
h) działalność kulturalno – oświatowa i rekreacyjno – sportowa na rzecz dzieci i młodzieży
i) podejmowanie działać na rzecz poprawy bezpieczeństwa
j) Organizowanie pomocy rzeczowej i materialnej dzieciom i młodzieży ze środowisk zaniedbanych społecznie.
k) Prawidłowe zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży.
l) Ułatwienie dzieciom i młodzieży kontaktów z instytucjami i organizacjami międzynarodowymi.
m) Integrowanie lokalnej społeczności
Description Add information

Similar places nearby