We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Stowarzyszenie Przyjaciół Nowego Miasteczka

Stowarzyszenie Przyjaciół Nowego Miasteczka

Nowe Miasteczko, 67-124, Poland

Get Directions

Add phone number

Categories
Work hours Add information
About Stowarzyszenie Przyjaciół Nowego Miasteczka
Stowarzyszenie Przyjaciół Nowego Miasteczka cover
Mission Cele Stowarzyszenia:
Promocja Gminy Nowe Miasteczko w kraju i za granicą.
Organizowanie i pobudzanie inicjatyw mieszkańców z zakresu kultury, edukacji, spraw społecznych, etnologii, tradycji i historii oraz walorów przyrodniczych.
Ochrona wartości historycznych, kulturowych, urbanistycznych, przyrodniczych i krajobrazowch Gminy Nowe Miasteczko i okolic.
Opiniowanie przedsięwzięć zwiazanych z rozwojem Gminy Nowe Miasteczko.
Działanie na rzecz zwiększania udziału ludzi młodych w życiu publicznym.
Rozwój społeczeństwa informacyjnego.
Poznawanie kultur innych narodów i krajów.
Integracja mieszkańców Gminy Nowe Miasteczko.
Gromadzenie materiałów dotyczących naszego regionu.
Description Add information

Similar places nearby