We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Stowarzyszenie Razem dla Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie

Stowarzyszenie Razem dla Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie

ul. Rynek 9, Jabłonowo Pomorskie, 87-330, Poland

Get Directions

564959137

Add link to website

Categories
Now CLOSED
Work hours
MO 08:00 – 16:00 SA closed
TU 08:00 – 16:00 SU closed
WE 08:00 – 16:00
TH 08:00 – 16:00
FR 08:00 – 16:00
About Celem stowarzyszenia jest działalność publiczna na rzecz poprawy warunków życia społeczności Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
Stowarzyszenie Razem dla Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie cover
Mission Celem Stowarzyszenia jest działalność publiczna na rzecz poprawy warunków życia społeczności Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie, integracji społecznej i rozwoju gminy, w szczególności poprzez wykonywanie zadań w zakresie:
1. działalności charytatywnej
2. podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
3. ochrony i promocji zdrowia,
4. działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
5. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
6. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
7. działalności wspomagający rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
8. nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
9. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
10. upowszechniania kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji,
11. ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
12. propagowania działań na rzecz poprawy porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,
13. promocji i organizacji wolontariatu,
14. upowszechniania i rozwijania kultury regionalnej,
15. opracowywania i wydawania materiałów i wydawnictw promocyjnych.
Description Add information
Founded 2011

Similar places nearby