We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín

Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín

Veľkomoravská 14, Trencin, 911 01, Slovakia

Get Directions

+421326519811

Now CLOSED
Work hours
MO 08:00 – 17:00 SA closed
TU 08:00 – 17:00 SU closed
WE 08:00 – 17:00
TH 08:00 – 17:00
FR 08:00 – 17:00
Mission - poskytuje žiakom úplné stredné odborné vzdelanie a pripravuje ich predovšetkým na výkon odborných činností v oblasti zdravotníctva a sociálnych vecí podľa učebných osnov a učebných plánov, vydaných Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a podľa vyhlášky MŠMaŠ SR č. 80/1991 Zb. o stredných školách v znení neskorších predpisov,

- poskytuje stravovanie a ubytovanie žiakom stredných škôl,

- poskytuje stravovanie zamestnancom stredných škôl,

- plní ďalšie úlohy, ktorými ju poverí zriaďovateľ.
Description Stredná zdravotnícka škola v Trenčíne je rozpočtovou organizáciou zriadenou na základe zriaďovacej listiny vydanej Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky dňa 18. 12. 1990, ku ktorej do 30. 6. 2002 vykonávalo zriaďovateľskú funkciu Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.
Od 1. 7. 2002 vykonáva zriaďovateľskú funkciu Trenčiansky samosprávny kraj.


- Stredná zdravotnícka škola je stredná odborná škola, ktorá poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie.

- Súčasťou strednej zdravotníckej školy je školský internát.

- Stredná zdravotnícka škola plní svoje poslanie v územnej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Categories

Similar places nearby