We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Styrczula Archery Workshop

Styrczula Archery Workshop

Czerwienne 319, Nowy Targ, 34-407, Poland

Get Directions

Add phone number

Add link to website

Categories
Work hours Add information
About Strona poświęcona pasji tworzenia łuków.
Styrczula Archery Workshop cover
Description Tradycja rzemiosła stolarzy z Podhala jest dobrze znana. Zamiłowanie do drewna nie ominęło także i mnie. W 1995 roku założyłem warsztat stolarski, który z czasem przerodził się w pracownię łuczniczą. Powstają w niej różne modele łuków, ale w większości łuki wschodnie: tureckie, awarskie, krymsko-tatarskie. Posiadacz łuku z mojej pracowni może być pewny, że nie ma drugiego identycznego egzemplarza. Łuki to odrodzona pasja mojego życia, zachęcam do obserwowania mojego fanpage'a, abym mógł dzielić się z Wami moją twórczością. Pozdrawiam, Sylwester Styrczula


The tradition of craftsmen, carpenters from Podhale is well known. A passion for wood didn’t missed me too. In 1995, I founded a carpenter's workshop, which over time turned into archery workshop. Where arise various models of bows, but in most eastern bows: Turkish, Avar, Crimean-Tatar. The holder of the arc from my studio can be sure that there is no second identical copy. Bows are revived passion of my life, I encourage you to watch my fanpage that I could share with you my creativity. Regards, Sylwester Styrczula

Similar places nearby