We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Suicidprevention i Väst, SPIV

Suicidprevention i Väst, SPIV

Mellangatan 1, Gothenburg, 41301, Sweden

Get Directions

031-775 79 77

Categories
Work hours Add information
About Suicidprevention
Suicidprevention i Väst, SPIV cover
Mission Suicidprevention i Väst är en religiöst och politiskt obunden förening som arbetar för att öka kunskapen om hur man kan förebygga suicid, suicidförsök och förhållanden som kan leda till sådana handlingar. Och för att ge kraftfull hjälp till dig som tänker på suicid eller planerar att ta ditt liv. Innan det är för sent.

Vår önskan är att samla alla goda krafter för att utveckla en aktiv suicidprevention, till exempel inom regioner och landsting, kommuner, räddningstjänsten, polisen, vägverket, banverket, kyrkan och frivilligorganisationer. Naturligtvis är vi också väldigt glada för enskilda engagemang.

Välkommen!
Description I Sverige tar cirka 1500 människor livet av sig årligen, en var sjätte timma. Det är fyra gånger så många som antalet döda i trafiken. 1600 år av tabuering har gjort att såväl vetenskapliga studier som praktiskt arbete har fördröjts. Vi har en dröm och en vilja att ingen människa ska ta sitt eget liv som en sista utväg. Det finns andra vägar!
Founded 1997

Similar places nearby