We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Sundfrakt AB

Sundfrakt AB

Norra Vägen 30, Sundsvall, 851 22, Sweden

Get Directions

060-180100

Categories
Now CLOSED
Work hours
MO 07:30 – 16:30 SA closed
TU 07:30 – 16:30 SU closed
WE 07:30 – 16:30
TH 07:30 – 16:30
FR 07:30 – 16:30
About Sundfrakt tillhandahåller kompletta transport- och maskintjänster för den
offentliga och privata marknaden med hög service, utförda med minsta möjliga
miljöpåverkan.
Sundfrakt AB cover
Description Sundfraktgruppen är en koncern som består, förutom av moderbolaget Sundfrakt AB, även av 8 st dotterbolag:
Alltank AB: Försäljning driv- och smörjmedel.
Delta Terminal AB: Hamn och stuveri.
Åkerigrus AB: Innehar bergtäkt, försäljning grusprodukter.
Solventum: Bokföringsbyrå.
Mittfrakt AB: Ballast.
Sundfrakt Invest AB: Uthyrning lastbärare.
Intresse AB Vägvisaren: Innehar grustäkt.
TRB Sverige AB: Branschföretag inom transportnäringen.

Huvudkontoret är placerat i Sundsvall, vi har även lokala kontor i Härnösand, Sollefteå, Ånge och Östersund.
Products Affärsområdena Anläggning, Distribution samt Tank & Bulk.

Similar places nearby