We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Svanshals kyrka

Svanshals kyrka

Höganäs, Sweden

Get Directions

Add phone number

Add link to website

Categories
Work hours Add information
Description Svanshals kyrka är en kyrkobyggnad i Svanshals socken, Ödeshögs församling i Östergötland. Den ligger söder om Tåkern en knapp mil nordväst om Väderstad och tillhör Linköpings stift.KyrkobyggnadenSvanshals kyrka fick sin nuvarande nyklassicistiska exteriör vid en ombyggnad 1843-1845. Den är en vit salskyrka med ett bastant torn i väster och en lägre sakristia i öster. Kyrktornet kröns av ett kors och däröver en förgylld svan. Kalkstensgrunden liksom delar av tornet härstammar från 1100-talet.HistorikSocknen har fått sitt namn efter knölsvanen, Tåkerns karaktärsfågel. Här fanns tidigt en träkyrka. Under 1100-talet ersattes denna av en kyrkobyggnad i kalksten, bestående av långhus, smalare kor och en halvcirkelformad absid. Omkring år 1200 försågs den med ett kraftigt torn. Senare under 1200-talet förlängdes kyrkan åt öster. Enligt en teckning från 1670 av fornforskaren Elias Brenner var tornet ganska lågt och försett med en triangulär spira.

Similar places nearby