We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringsliv

Storgatan 19, Stockholm, 114 82, Sweden

Get Directions

+46 8 553 43 000

Categories
Work hours Add information
About Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt långsiktiga mål är att Sverige skall återta en tätposition i den internationella välståndsligan.
Svenskt Näringsliv cover
Mission Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd.

Läs gärna mer om Svenskt Näringslivs mål, vision och historia på www.svensktnaringsliv.se
Description Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt långsiktiga mål är att Sverige skall återta en tätposition i den internationella välståndsligan.För att uppnå detta behövs en bred intressegemenskap kring värdet av företagande och företagsamhet. Vårt uppdrag är att öka förståelsen för företagens verklighet och att verka för att alla företag i Sverige skall ha bästa möjliga villkor för att verka och växa.

Svenskt Näringsliv företräder närmare 60 000 små, medelstora och stora företag. Dessa är organiserade i 49 bransch- och arbetsgivarförbund. Förbunden utgör föreningen Svenskt Näringslivs medlemmar.

Vår verksamhet täcker ett brett fält och vänder sig till olika målgrupper. Vi arbetar med opinionsbildning och kunskapsspridning, utvecklar nya idéer och tar fram konkreta förslag för att skapa ett bättre klimat för företagsamheten. Ett bättre företagsklimat ger fler företag, fler växande företag och fler jobb.

Följ oss även på:
Twitter: https://twitter.com/svenaringsliv
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/2797055
Founded 2001

Similar places nearby