We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Nędzy

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Nędzy

ul.Jana Pawła II 41a, Nedza, 47-440, Poland

Get Directions

32 4102435

Categories
Work hours Add information
About Aktualności i wydarzenia z życia szkoły
Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Nędzy cover
Mission Wizja Szkoły


1.Szkoła jest płaszczyzną porozumienia pomiędzy nauczycielami, uczniami i rodzicami.
2.Szkoła jest gwarantem respektowania zasad akceptacji, tolerancji i poszanowania ludzkiej godności.
3.Szkoła zapewnia uczniom możliwość rozwoju poprzez:

•Stworzenie atmosfery życzliwości i poszanowania wolności osobistej
•Zagwarantowanie optymalnych warunków służących rozwojowi osobowości
•Umożliwienie rozwijania indywidualnych uzdolnień i umiejętności
1.Szkoła zapewnia uczniom pomoc w zakresie poradnictwa dydaktycznego, wychowawczego i zdrowotnego.
2.Szkoła przygotowuje uczniów do podejmowania aktywności społecznej poprzez rozwijanie zdolności, rozbudzanie. zainteresowań oraz wdrażanie do twórczego działania.
3.Szkoła wraz z rodzicami aktywnie działa na rzecz społeczności lokalnej.
4.Szkoła zapewnia poczucie bezpieczeństwa uczniom.
5.Szkoła oferuje bogatą bazę edukacyjna wraz z zapleczem technicznym.
6.Nauczyciele w każdej działalności edukacyjnej i wychowawczej wspomagają harmonijny rozwój uczniów w sferach: intelektualnej, duchowo-emocjonalnej, moralno-społecznej i fizycznej.Misja szkołyNasza szkoła jest placówką, która:

• Rzetelnie przygotowuje do nauki na różnym etapie kształcenia.
• Pomaga w rozwoju intelektualnym, fizycznym i moralnym każdego ucznia.
• Umożliwia uczniom poznanie swoich mocnych i słabych stron, co ułatwi planowanie dalszej edukacji i wyboru drogi życiowej.
• Uczy szacunku dla wszystkich ludzi, tradycji i kultur w imię szeroko pojętej tolerancji.
• Kultywuje tradycje swojego kraju i regionu.
• Przygotowuje uczniów do życia społecznego w rodzinie, ojczyźnie i zjednoczonej Europie.
• Rozwija poczucie odpowiedzialności za postępowanie, zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych.
• Efektywnie współpracuje z rodzicami i środowiskiem lokalnym.
• Wspólnie z rodzicami uczestniczy w procesie budowania systemu wartości u uczniów.
• Kształtuje postawę człowieka prawego, posiadającego rzetelną wiedzę, przygotowanego do godnego
Description Nasza szkoła znajduje się w rozległej wsi powiatu raciborskiego – w Nędzy, położonej nad rzeką Suminą, w otoczeniu licznych lasów. Jeszcze do XVI wieku okoliczne lasy były „siedzibą niedźwiedzi i wilków”. W owych lasach wśród licznych rozlewisk Suminy i Rudy rosły sosny, jodły, dęby i brzozy. Istnieje legenda, która mówi o tym, jakoby książę raciborski, zabłądziwszy podczas polowania na grubego zwierza, ujrzał w lesie chatę ubogiego rybaka. Rybak miał ugościć zmęczonego księcia tym, co miał, czyli chlebem i wodą. Gdy książę opuszczał chatę westchnął i rzekł: „O nędzo, nędzo.” I stąd podobno wzięła się nazwa, powstałej obok chaty, wsi.

Nazwa wsi zmieniała się wielokrotnie i przyjmowała formy Nendza, Nensa, od 1936 r. – Buchenau i od 1945 r. – Nędza.

Similar places nearby