We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Jerzmankach

Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Jerzmankach

Jerzmanki 43, Zgorzelec, 59-900, Poland

Get Directions

757781178

Categories
Now CLOSED
Work hours
MO 07:00 – 21:00 SA closed
TU 07:00 – 21:00 SU closed
WE 07:00 – 21:00
TH 07:00 – 21:00
FR 07:00 – 21:00
About Szkoła dla Każdego!!!
Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Jerzmankach cover
Mission Pomagamy uczniom zwiększać poczucie własnej wartości.
Uświadamiamy uczniom, że w każdym człowieku tkwią wartości, które należy szanować i rozwijać.
Pomagamy uczniom poznać i zrozumieć świat.
Description Uczymy naszą młodzież samodzielności, rozwijamy ich kreatywność, oferujemy szeroki wachlarz kół zainteresowań zgodny z sugestiami młodzieży.

Pracują u nas pedagog i doradca zawodowy, którzy pomagają planować uczniom drogę dalszej kariery.

Dzięki przychylności władz samorządowych ciągle wzbogacamy bazę dydaktyczną szkoły, mamy dobrze wyposażoną bibliotekę, komputery, tablice interaktywne, rzutniki multimedialne. Pięknieje też otoczenie szkoły i jej wnętrze. Każdy uczeń ma swoją szafkę na książki i ubrania.

Tylko w naszej szkole uczniowie w ramach zajęć z wychowania fizycznego korzystają ze szkolnej sauny, wyjeżdżają bezpłatnie na zajęcia na lodowisku. Od dwóch lat mamy swoją drużynę hokejową. Na tym oferta zajęć sportowych się nie kończy. Prowadzimy zajęcia fakultatywne. Każdy może wybrać dla siebie dyscyplinę, w której chciałby się rozwijać (siatkówka, piłka plażowa, piłka nożna, nordic walking, basen). Dla chętnych organizowane też są wyjazdy na narty biegowe i zjazdowe.

Idziemy z duchem czasu, więc umożliwiamy uczniom wykorzystywanie nowoczesnych technologii do nauki. Na części zajęć uczniowie pracują na szkolnych laptopach i korzystają z możliwości, jakie daje e-klasa i multipodręczniki.

Aby zapewnić Rodzicom jak najlepszy kontakt ze szkołą i umożliwić bieżące śledzenie postępów dziecka w nauce, prowadzimy dziennik elektroniczny.

Stosowany w naszej szkole od lat punktowy system oceniania wyklucza wszelkie nieporozumienia co do wystawianych ocen. Uczeń i jego Rodzice w dowolnym momencie roku szkolnego znają przewidywaną ocenę semestralną czy końcową.

Jesteśmy liderami oceniania kształtującego. Nasi uczniowie na każdej lekcji dokładnie wiedzą, czego i jak będą się uczyć, jaki jest cel danej lekcji. Nie czynimy tajemnicy z tego, co będzie podlegało ocenie. Na bieżąco udzielamy informacji zwrotnej.

Dodatkowym atutem jest kameralność szkoły, nikt nie jest u nas anonimowy. Klasy są małoliczne (maksymalnie 20 osób).
Founded 1 września 2017 roku

Similar places nearby