We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Klementyny Hoffmanowej w Tarnowie

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Klementyny Hoffmanowej w Tarnowie

Reymonta 30, Tarnów, 33-100, Poland

Get Directions

146 36 37 40

Categories
Work hours Add information
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Klementyny Hoffmanowej w Tarnowie cover
Mission Dajemy korzenie i skrzydła

Korzystając z dorobku stusześćdziesięcioletniej działalności Szkoły, z doświadczeń wielu pokoleń wybitnych pedagogów, dajemy naszym uczniom silne poczucie więzi z tradycją i kulturą, środowiskiem, małą i wielką ojczyzną. Stosując nowoczesne formy pracy wychowawczej i dydaktycznej wyposażamy ich w uniwersalny system wartości, wiedzę i umiejętności, które pozwolą im wzbić się w przyszłość.
Description Szkoła podstawowa

Similar places nearby