We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Szkoła Podstawowa w Brzozówce

Szkoła Podstawowa w Brzozówce

ul. Szkolna 38, Dobrzejewice, 87-123, Poland

Get Directions

(56) 678 67 79

Categories
Work hours Add information
About SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W BRZOZÓWCE
Szkoła Podstawowa w Brzozówce cover
Mission „MIEJ ODWAGĘ BYĆ MĄDRYM”
Description KAŻDY UCZEŃ W NASZEJ SZKOLE MA RÓWNE SZANSE HARMONIJNEGO I WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU. BĘDZIE DOBRZE PRZYGOTOWANY DO DALSZEJ NAUKI. OPIEKA I POMOC, ROZKWIT ZAINTERESOWAŃ I TALENTÓW PRZYCZYNIĄ SIĘ DO SUKCESU WSZYSTKICH MŁODYCH LUDZI. UCZNIOWIE NASZEJ SZKOŁY WYROSNĄ NA LUDZI TWÓRCZYCH, O SZEROKICH ZAINTERESOWANIACH, RÓŻNORODNYCH TALENTACH, UMIEJĘTNOŚCIACH I WYSOKIEJ ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ.
BĘDZIEMY WSPOMAGAĆ RODZICÓW W ICH ROLI WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ. PROPAGOWAĆ PEDAGOGIKĘ JANUSZA KORCZAKA.
STANIEMY SIĘ OŚRODKIEM KULTURY NA NASZYM TERENIE.

Similar places nearby