We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Tây Nguyên Medicafe

Tây Nguyên Medicafe

102 Săm Brăm, Buon Ma Thuot, 55000, Vietnam

Get Directions

01649574577

Add link to website

Categories
Work hours Add information
About Tây Nguyên Medicafe là thương hiệu mới ở Buôn Ma Thuột. Mục tiêu hướng tới là sinh viên đại học Tây Nguyên và các trường lân cận, tạo không gian học tập y
Tây Nguyên Medicafe cover
Description Tây Nguyên Medicafe là thương hiệu mới ở Buôn Ma Thuột, khu vưc đại học Tây Nguyên.

Mục tiêu hướng tới là sinh viên đại học Tây Nguyên và các trường lân cận, tạo không gian học tập yên tĩnh, trao đổi kiến thức, hoạt động đội nhóm Câu lạc bộ, các buổi chuyên đề, tập huấn.

Similar places nearby