We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Tartu Vangla

Tartu Vangla

Turu 56, Tartu, Estonia

Get Directions

7500 806

Categories
Work hours Add information
About Tagada ühiskonna turvalisus, kasutades selleks tänapäevaseid karistamise ja korduvkuritegevuse vähendamise meetodeid ning väärtustada samal ajal organisatsiooni arengut.
Tartu Vangla cover
Description Tartu Vangla on Justiitsministeeriumi valitsemisalas olev valitsusasutus, mis viib täide vangistust ja eelvangistust ning korraldab kriminaalhooldust.

Tartu vangla võttis esimesed vangid vastu 16. oktoobril 2002. aastal, tähistades sellega Eesti vanglateenistuse üleminekut ühiselamutüüpi vanglatelt kambervanglatele. Samuti pandi Tartu vangla rajamisega alus piirkondliku vanglateenistuse loomisele. Tartu vangla paikneb ligi 94 000 m2 suurusel alal Emajõe lammil. Vangla üldpind on 23 000 m2, siin asuvad administratiivhoone, vastuvõturuumid, puhke- ja spordiruumid, õppeklassid, tootmispinnad metalli-, puu- ja tekstiilitööks, ruumid usutalituste korraldamiseks ja abiruumid.

Similar places nearby