We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
TATRACHEMA VD Trnava

TATRACHEMA VD Trnava

Bulharská 40, Trnava, 917 02, Slovakia

Get Directions

00421335901111

Categories
Work hours Add information
TATRACHEMA VD Trnava cover
Mission Neustála starostlivosť o zákazníka a riešenie jeho problémov.
Zvyšovanie pridanej hodnoty výrobkov.
Zabezpečiť slušnú životnú úroveň zamestnancov družstva
Description Vznik TATRACHEMY je daný dátumom 30. októbra 1945, kedy skupina 19 jednotlivcov podala na Krajský súd v Bratislave oznam o založení nového podniku tzv. „PROSPEKTOM ZAKLADAČNÝM“. Ustanovujúce valné zhromaždenie dňa 9.11.1945 prijalo prvé stanovy, podľa ktorých názov podniku bude UNIOSA – združenie na výrobu a obchod s mydlom, s kozmetickými článkami a chemicko-technickými výrobkami, družstvo s ručením obmedzeným Bratislava. Devätnásť osôb vstúpilo do družstva UNIOSA, vložili 175 členských podielov po 5 000.- Kčs. Tieto prostriedky tvorili základ pre rozvoj obchodnej činnosti.

Živnozväz prijal družstvo UNIOSA za svojho člena v septembri 1946, ako prvé chemické družstvo.

Družstvo UNIOSA chcelo v tomto období získať domáci a zahraničný obchod s mydlom a všetkými surovinami k výrobe mydla. Nebol záujem zo strany členov vykonávať výrobnú činnosť, ale obchod, zameraný hlavne na zahraničie mal prinášať vysoké príjmy družstvu. Obchodovalo sa so všetkým čo mohlo priniesť zisky : kozmetické výrobky, suroviny pre výrobu mydla. Obchodní partneri boli z Anglicka, Argentíny, Belgicka, Dánska, Egypta, Fínska, Francúzka, Maďarska, Palestíny, Portugalska, Rakúska, Švajčiarska, atď. Rok 1948 však priniesol znárodnenie zahraničného i vnútorného obchodu a družstvu UNIOSA boli ministerstvom zahraničného obchodu zamietnuté všetky dovozné a vývozné povolenia a družstvo sa zákonite muselo preorientovať na výrobnú činnosť.

Roky 1949 – 1953 prežívalo družstvo UNIOSA najrušnejšie obdobie svojho jestvovania. Bolo to obdobie očisty vedúcich orgánov družstva s postupným obsadzovaním funkcií prevažne robotníckymi kádrami. Družstvo sa ďalej špecializovalo na získavanie a zušľachťovanie rôznych surovín pre tukový priemysel.

3. septembra 1950 v hoteli CARLTON v Bratislave za účasti 72 členov družstva okrem zvolenia novej správy družstva i dozorného orgánu , bola prijatá i zmena názvu na :
TATRACHEMA, družstvo pre výrobu chemicko-technických článkov s r.o. Bratislava. Okresný súd v Bratislave však
Awards Zlatý Dukát - Moderní obchod
Zlatý kosák - Ministerstvo poľnohospodárstva SR
Zlatá Incheba - 4 ocenenia
Čestné uznanie - Slovenská obchodná a priemyselná komora
Cena Samuela Jurkoviča - Coop produkt Slovensko
Founded 1945
Products Čistiace prostriedky pre domácnosť, kozmetika,

Similar places nearby