We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Tautas Balss

Tautas Balss

Slokas iela 69, Jurmala, LV-2015, Latvia

Get Directions

+371 27007870

Categories
Work hours Add information
About Biedrība "Tautas Balss" dibināta 2007.gadā pēc tās valdes priekšsēdētāja Mārtiņa Visocka iniciatīvas ar mērķi veicināt tiesiskas un demokrātiskas valsts principu iedzīvināšanu Latvijā un pašvaldībās.
Tautas Balss cover
Description Biedrība "Tautas Balss" dibināta 2007.gadā pēc tās valdes priekšsēdētāja Mārtiņa Visocka iniciatīvas. Biedrības galvenais mērķis ir veicināt tiesiskas un demokrātiskas valsts principu iedzīvināšanu Latvijā un pašvaldībās, iesaistoties sabiedriskajos procesos. Vēl viens nozīmīgs "Tautas Balss" mērķis ir arī aktivizēt sabiedrību - aicināt to iesaistīties dažādos pašvaldības un valsts aktuālajos procesos, kas ir saistīti ar iedzīvotāju labklājību šī vārda plašākajā nozīmē. "Tautas Balss" darbojas Jūrmalas pilsētā.

Community organization "Tautas Balss" ("The Voice of the People") was founded on the year 2007 on the initiative of its current Chairman of the Board Mārtiņš Visockis. The main goal of this organization is to promote the embodiment of principles of a judicial and democratic country in Latvia and its municipalities via actively taking part in public processes. Another significant goal of "Tautas Balss" is to activate the society - to encourage the citizens to take part in the various processes that are currently taking place in the various municipalities as well as the country as a whole. This is to promote the welfare of the citizens in every way possible. "Tautas Balss" is operating in city Jūrmala.
Founded 2007

Similar places nearby