We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
TDA Vija ViP

TDA Vija ViP

Merķeļa iela 13, Riga, LV-1050, Latvia

Get Directions

Add phone number

Categories
Now CLOSED
Work hours
MO 20:30 – 22:00 SA closed
TU closed SU closed
WE closed
TH 20:00 – 22:00
FR closed
About Tautas Deju Ansamblis „Vija” (Rīgas Latviešu biedrība)
The Riga Latvian Society’s Folk Dance group „Vija”
TDA Vija ViP cover
Description 1947. gada 1. maijā TDA „Vija” sniedz savu pirmo koncertu, un šī diena arī tiek uzskatīta par deju kolektīva dibināšanas dienu. Jau no paša dibināšanas sākuma kolektīvs izceļas ar prasmi izdejot straujās un raksturdejas. Līdzās latviešu tautas dejām kolektīvs repertuārā iekļauj arī citu tautu dejas (krievu, ukraiņu, poļu u.c.)
TDA „Vija” katru gadu piedalās Zāļu tirgū, Miķeļdienas tirgū, koncertos Brīvdabas muzejā, un citos Rīgas domes kultūras departamenta rīkotos pasākumos. Regulāri koncertējam arī ārpus Rīgas un piedalāmies starptautiskos festivālos.
Jau par tradīciju kļuvusi piedalīšanās Spānijas tradicionālajos deju svētkos un Vācijas Octoberfest. Kopš 1999. gada TDA „Vija” ir Rīgas Latviešu biedrības kolektīvs.
Ievērojamākie sasniegumi:
2002. gads – II pakāpes diploms deju festivālā Lout de Mar Spānijā; I vieta vidējās paaudzes kolektīvu grupā deju kolektīvu skatē Latvijā; 2004. gads – Grand Prix folkloras festivālā Callela Spānijā;
2005., 2006. gadā - laureāta goda diploms festivālā Calella Spānijā, 2007. gadā - labākā deju kolektīva diploms Oktoberfest Spānijā
2016.gadā - I vieta International Youth Arts Festival Bulgārijā

On May, 1947 the folk dance group “Vija” gave its first concert, and this day is considered to be the day of the group’s establishing. Starting with the group’s foundation, it has distinguished with the fast and characteristic dances. In its turn, the Riga Latvian Society’s folk dance group under the leadership of Māra Kokina was founded in autumn, 1989. In 1991 the dancers started their trainings in the recovered Riga Latvian Society House. In 1999/2000 middle aged dance group under the leadership of Jānis Vilcāns joined the collective.

Folk dance group “Vija” participates every year in the Herbs and Grass Market, Miķelis Day’s markets, concerts in the Ethnographic Open-Air Museum and other Riga City’s organized events. Regularly gives concerts outside Riga and participates in international festivals. The tradition is the group’s par
Awards Ievērojamākie sasniegumi:
* 2002. gads – II pakāpes diploms deju festivālā Lout de Mar Spānijā; I vieta vidējās paaudzes kolektīvu grupā deju kolektīvu skatē Latvijā;
* 2004. gads – Grand Prix folkloras festivālā Callela;
* 2005., 2006. gadā laureāta goda diploms festivālā Calella;
* 2007. gadā Labākā deju kolektīva diploms Oktoberfest Calella;
* 2016.gadā - I pakāpe Latvijas Deju kolektīvu skatē
* 2016.gadā - I vieta International Youth Arts Festival Bulgārijā
* 2018.gadā - I pakāpe Latvijas Deju kolektīvu skatē
Founded 05/01/1947

Similar places nearby