We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Teach for Belgium

Teach for Belgium

Chaussée de Wavre, 1517, Auderghem, 1160, Belgium

Get Directions

+32 2 781 00 18

Categories
Work hours Add information
About Op een dag zal de socio-economische afkomst van leerlingen hun success niet meer bepalen.
--
Un jour, la réussite d'un élève ne dépendra plus de son origine socio-économique.
Teach for Belgium cover
Mission We stellen een innovatieve oplossing voor om dringend komaf te maken met de sociale ongelijkheid in het Belgisch onderwijs. We zetten in op de rekrutering en selectie van jonge masters die over de nodige vaardigheden beschikken om iets aan de situatie te veranderen.
--
Afin de réduire les iniquités scolaires, notre mission est de recruter, sélectionner, former, placer et d’accompagner des enseignants inspirants et des acteurs de changement.
Description L’association Teach for Belgium a pour vision de permettre la réussite de tous les élèves quelles que soient leur origine socio-économique. L’ASBL vise à réduire les iniquités scolaires en formant de jeunes diplômés et professionnels à devenir des enseignants inspirants pour les élèves des écoles les plus défavorisées, et ce en collaboration avec les acteurs du monde de l’éducation. Sur le long terme, Teach for Belgium vise à développer un mouvement d’alumni qui aura l’expérience et les compétences requises pour améliorer l’équité des systèmes scolaires belges.
--
De visie van Teach for Belgium is dat het succes van een kind niet langer wordt bepaald door zijn of haar socio-economische achtergrond. De vzw is erop gericht de sociale ongelijkheid in het onderwijs te verminderen door de begeleiding en opleiding van jonge gediplomeerden tot inspirerende leerkrachten voor leerlingen in kansarme buurten. We werken hiervoor samen met de verschillende spelers in het onderwijsveld. Op lange termijn wil Teach for Belgium een vereniging van alumni uitbouwen die de vereiste ervaring en competenties hebben om zich in hun professionele parcours verder in te zetten voor een rechtvaardiger en inclusiever onderwijssysteem.
Founded Teach for Belgium a été fondé par Etienne Denoël, Philippe Mauchard, Laurent Ledoux et Pierre Pirard

Similar places nearby