Teach For Sweden

Teach For Sweden

Fleminggatan 15, Stockholm, 112 26, Sweden

Get Directions

Add phone number

Categories
Now OPEN
Work hours
MO 09:00 – 17:00 SA closed
TU 09:00 – 17:00 SU closed
WE 09:00 – 17:00
TH 09:00 – 17:00
FR 09:00 – 17:00
About

Teach for Sweden är en politiskt och religiöst obunden stiftelse som jobbar för alla barns rätt till likvärdig skola.

Teach For Sweden cover
Mission Teach for Sweden vill genom sitt program verka för en likvärdig skola där framgången för varje barn inte begränsas av deras socioekonomiska bakgrund.
Description

Teach for Sweden är en politiskt och religiöst obunden stiftelse som arbetar för att alla barn, oavsett bakgrund ska få samma chans att utvecklas på bästa sätt. Teach for Sweden vill belysa vikten av att samverka runt skolsituationen som är prekär för barn som kommer från utsatta socioekonomiska bakgrunder.

Genom att arbeta med framtida ledare, som utbildas i klassrummet och som kämpar för att varje barn ska nå målen, vill Teach for Sweden arbeta för ett samhälle där utanförskap motverkas och förebyggs redan i skolan. Det kräver samverkan utöver det vanliga och vi kallar det Samverkan 2.0. I samverkan 2.0 tar skolan tillsammans med näringslivet, offentliga sektorn, politiken och andra non-profit-organisationer ansvar för alla barn, oavsett socioekonomisk bakgrund, ska ha samma möjlighet att nå målen i skolan och därigenom kunna välja sin egen framtid.

Teach for Sweden engagerar och samarbetar med en bred variation av aktörer från både den privata och offentliga sektorn – gemensamt är förståelsen och viljan att bidra till att skapa en mer likvärdig skola.


Teach for Sweden is a local social enterprise working to expand educational opportunities by enlisting the most promising leaders for the effort, we aspire that one day all children will attain an excellent education enabled by the best, highly committed and recognized teachers.
Teach for All is our global supporting network http://www.teachforall.org

Founded 2012
Similar places nearby