We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Tehnička škola "Milenko Verkić Neša"

Tehnička škola "Milenko Verkić Neša"

Školska 8a, Pecinci, Serbia, Serbia

Get Directions

+381 22436146

Categories
Work hours Add information
About Technical school "Milenko Verkić Neša"
Školska 8a, Pećinci, Serbia

Техничка школа "Миленко Веркић Неша",
Школска 8а, Пећинци
Тел/факс: 022/436-146
Tehnička škola "Milenko Verkić Neša" cover
Description Техничка школа "Миленко Веркић Неша" из Пећинаца почела је са радом школске 1976/77.г. као истурено одељење Техничког школског центра из Руме. Као самостална средња школа, постоји од 1978.г. до 1987.г. када се гаси Програм заједничког средњег васпитања и образовања. Школске 1987/88.г. школа је уписала прву генерацију ученика у машинску и природно-математичку струку. Школске 1990/91.г. школа уписује само ученике за подручје рада Машинство и обрада метала.
Данас, Техничка школа ,,Миленко Веркић Неша,из Пећинаца образује за подручје рада Машинство и обрада метала, следеће образовне профиле:машински техничар за компјутерско конструисање, у четворогодишњем трајању, једно одељење у првом разреду; оператер машинске обраде-оглед, у трогодишњем трајању, по једно одељење у сваком разреду; инсталатер, алатничар, аутомеханичар, механичар грејне и расхладне технике, бравар, механичар привредне механизације, аутолимар, у трогодишњем трајању по два одељења у другом и трећем и једно одељење у првом разреду.
У подручју рада Економија, право и администрација, за образовни профил економски техничар, у четворогодишњем трајању, уписано је по два одељења I, II, III, IV разреда.
У подручју рада Трговина, угоститељство и туризам за образовни профил туристички техничар у четворогодишњем трајању уписано је по једно одељење у I, II, III и IV разред, а за образовни профил трговац у трогодишњем трајању, уписано је по једно одељење I, II и III разреда.

Similar places nearby