We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Thạc sĩ Quản trị Nguồn nhân lực

Thạc sĩ Quản trị Nguồn nhân lực

17 Phạm Ngọc Thạch, P6, Q3, Ho Chi Minh City, Vietnam

Get Directions

+84 0932 001 633

Categories
Work hours Add information
About Là chương trình hợp tác đào tạo giữa Đại học Kinh tế TP.HCM và Đại học Massey, New Zealand, tạo điều kiện cho học viên tiếp cận và lĩnh hội chương trình HRM quốc tế ngay tại VN
Thạc sĩ Quản trị Nguồn nhân lực cover
Mission - Đào tạo và phát triển các chuyên gia HRM có trình độ cao trong chuyên môn, năng động trong cuộc sống.
- Động viên phát triển từng cá nhân, đảm bảo sau khi tốt nghiệp sinh viên hoàn toàn tự tin về những kỹ năng và kiến thức đã được trang bị.
Description Là chương trình hợp tác đào tạo giữa Đại học Kinh tế TP.HCM và Đại học Massey, New Zealand
  • 17 Phạm Ngọc Thạch, P6, Q3, Ho Chi Minh City, Vietnam
  • Get Directions

Similar places nearby