We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
The Artem English Club

The Artem English Club

Ho Chi Minh City, Vietnam

Get Directions

01629232380

Categories
Work hours Add information
About Là nơi tạo ra môi trường năng động, tự tin cho mỗi thành viên thực hành các kỹ năng mềm và quan trong hơn hết là KỸ NĂNG GIAO TIẾP TIẾNG ANH.
The Artem English Club cover
Mission Mang lại giá trị của Tiếng Anh cho mọi người
Description Artem English Club Là nơi tạo ra môi trường năng động, tự tin cho mỗi thành viên thực hành các kỹ năng mềm và quan trọng hơn hết là KỸ NĂNG GIAO TIẾP TIẾNG ANH.
Founded 20/8/2017

Similar places nearby