We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
The Roots / Արմատներ

The Roots / Արմատներ

no. 16/38 Vazgen Sargsyan, Stepanakert, 375000, Azerbaijan

Get Directions

37497552218

Categories
Now CLOSED
Work hours
MO 12:00 – 23:00 SA 12:00 – 23:00
TU 12:00 – 23:00 SU 14:00 – 23:00
WE 12:00 – 23:00
TH 12:00 – 23:00
FR 12:00 – 23:00
About The Roots Center aims to promote life, culture and happiness in Artsakh which has been in conflict with Azerbaijan for over 25 years/Արմատներ ԿենսաԿենտրոն.
The Roots / Արմատներ cover
Description ‘The Roots’ is a space which aims to promote life, culture and happiness in Artsakh, which has been in conflict with Azerbaijan for over 25 years now. Youngsters will be proactive in the creation of this space, bringing it alive by meeting, sharing, debating, eating, drinking and coming together to build a better world. Everyone is welcome to come and discover ‘The Roots’. We can’t wait to meet you! Contact us :)
Դը Ռութս-ը /Արմատներ/ մի հարթակ է, որը կոչված է նպաստելու կյանքի, մշակույթի և երջանկության կերտմանն Արցախում: Երիտասարդությունն այս հարթակի ստեղծման ուժը կլինի, հարթակը կգործի հանդիպումների, փոխանակումների, քննարկումների, ուտելու, խմելու, միասին աշխարհն ավելի լավը դարձնելու միջոցով: Համեցե´ք ու բացահայտե´ք ‘Արմատները’ Ձեզ համար: Անհամբեր կսպասենք յուրաքանչյուրիդ: Կապվե´ք մեզ հետ:
Founded 06/06/2017
  • no. 16/38 Vazgen Sargsyan, Stepanakert, 375000, Azerbaijan
  • Get Directions