We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
The Truth is Green

The Truth is Green

Tērbatas iela 32-1, Riga, LV - 1011, Latvia

Get Directions

+ 67600666

Add link to website

Work hours Add information
About The Truth is Green
The Truth is Green cover
Mission Projekta vispārējais/ ilgtermiņa mērķis: ar radošām un inovatīvām mācīšanas metodēm veidot un izglītot jaunu cilvēku paaudzi, kas būs kompetenta un motivēta dzīvot ekoloģiski – ražot un patērēt videi un vienlaicīgi arī savai veselībai draudzīgas lietas.

Projekta tiešie mērķi:
1. veicināt videi draudzīgu preču ražošanas attīstību Baltijas un Ziemeļvalstīs - uzņēmēju, NVO, valsts un izglītības iestāžu, kā arī sabiedrības dienas kārtībā aktualizējot jautājumu par videi draudzīgu preču ražošanas, patērēšanas nozīmi un iespējām;
2. Baltijas un Ziemeļvalstu vides zinību un ekonomikas skolotājiem sniegt padziļinātas zināšanas un prasmes par ekoloģiskas rīcības (tajā skaitā, ražošanas un patērēšanas) iespējām un interaktīvām, inovatīvām mācīšanas metodēm, lai tādējādi interesantā veidā skolniekiem un studentiem nodotu zināšanas par dabai draudzīgu dzīvesveidu;
3. izveidot pieredzes apmaiņas platformu Baltijas un Ziemeļvalstu skolotājiem par dažādām inovatīvām un radošām mācīšanas metodēm.

General/long-term goal of the project: Using creative and innovative teaching methods develop and educate the youth who will be competent and motivated to live ecologically – produce and consume environmentally friendly and simultaneously healthy products.

Direct goals of the project:
1. Advance the development of the production of environmentally friendly products in the Baltic and Nordic countries – bring up the issue of the importance and opportunities in production and consumption of environmentally friendly products in the agenda of entrepreneurs, NGO’s (non-governmental organizations), state and educational institutions, as well as society;
2. Educating Environmental study and Economics teachers on possible ecological actions (incl., production and consumption) and interactive teaching methods, thus giving new knowledge to school-children and students on environmentally friendly lifestyle.
3. Create a platform of experience exchange for teachers from Baltic and Nordic count
Description Projekts "The Truth is Green" ("Patiesība ir zaļa") tiek īstenots Nordplus Horizontālās programmas ietvaros.
Projekta koordinators: SIA EKO MEDIA
Projekta partneri:
* AS Latvijas Zaļais punkts (Latvian Green Dot)
* Homo Ecos (Latvia)
* Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ (Estonia)
* Westerdals School of Communication (Norway)
* Sustainable Development Initiatives - DVI (Lithuania)
* Grøn Punkt Norge (Norway)
* The Art Academy of Latvia (Latvia)
* Pasaules dabas fonds (World Wildlife Fund) (Latvia)


Nordplus Horizontālā programma ir viena no Nordplus programmas piecām apakšprogrammām. Tā veido saikni starp Nordplus Jauniešu, Nordplus Augstākās izglītības un Nordplus Pieaugušo izglītības programmām un nodrošina jaunas un paplašinātas sadarbības iespējas mūžizglītībā.
Categories

Similar places nearby