We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo Xứ Chợ Quán - Sài Gòn

Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo Xứ Chợ Quán - Sài Gòn

120 Trần Bình Trọng, F2, Quận 5, Sài Gòn., Ho Chi Minh City, Vietnam

Get Directions

Add phone number

Categories
Work hours Add information
About Cầu nguyện - Rước lễ - Hy sinh - Tông đồ
Trang chuyên về giáo lý, Thánh Kinh, Thánh Truyền.
Linh mục chánh xứ Fx. Lê Văn Nhạc - 1998
Xứ đoàn trưởng Mary Đỗ Hồng Hưởng.
Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo Xứ Chợ Quán - Sài Gòn cover
Description Add information
  • 120 Trần Bình Trọng, F2, Quận 5, Sài Gòn., Ho Chi Minh City, Vietnam
  • Get Directions

Similar places nearby