We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Tarnowska Organizacja Turystyczna

Tarnowska Organizacja Turystyczna

Wałowa 2/12, Tarnów, 33-100, Poland

Get Directions

14 626 83 14

Categories
Work hours Add information
About Tarnowska Lokalna Organizacja Turystyczna | Wałowa 2/12, 33-100 Tarnów | Telefon: 14 626 83 14
Tarnowska Organizacja Turystyczna cover
Mission Założenia jakie chcemy realizować:
-kreowanie i rozpowszechnianie wizerunku regionu turystycznego obejmującego subregion tarnowski (powiaty: bocheński, brzeski, tarnowski, dąbrowski i grodzki Tarnów) jako regionu atrakcyjnego turystycznie w kraju i za granicą,
- integracja społeczności lokalnej, głównie jednostek samorządu lokalnego, branży turystycznej oraz stowarzyszeń działających w sferze turystyki,
- tworzenie i rozwój produktów turystycznych wokół lokalnych atrakcji turystycznych, promocja turystyczna,
- gromadzenie i aktualizacja informacji o atrakcjach oraz usługach turystycznych,
- wspomaganie funkcjonowania i rozwoju informacji turystycznej,
- wspieranie rozwoju lokalnej turystyki,
- inicjowanie, opiniowanie a także wspomaganie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej,
- podejmowanie działań w zakresie planowania i realizacji imprez turystycznych,
- doskonalenie kadr turystycznych,
- prowadzenie monitoringu w zakresie turystyki,
- inicjowanie działań w celu stworzenia poprawy infrastruktury okołoturystycznej.
Description Tarnowska Lokalna Organizacja Turystyczna | Wałowa 2/12, 33-100 Tarnów | Telefon: 14 626 83 14

Similar places nearby