TOSiR - Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji

TOSiR - Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji

ul. Traugutta 5a, Tarnów, 33-101, Poland

Get Directions

146220710

Categories
Work hours Add information
About

Obiekty Sportowe w Tarnowie

TOSiR - Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji cover
Description

Miejski Dom Sportu
http://www.tosir.com.pl/nasze-obiekty/miejski-dom-sportu/
- pływalnia kryta
- sala sportowa
-sala taneczna
ul. Traugutta 5A
tel. 14 639 09 96

Pływalnia kryta
ul. Piłsudskiego 30
tel. (14) 621-43-92

Pływalnia letnia
al. Tarnowskich 1,
tel. (14) 621-03-91

Tereny rekreacyjne
- Lodowisko zadaszone
- Boisko o sztucznej nawierzchni
- Siłownia
ul. Wojska Polskiego 14
tel. (14) 622-32-39

Hala sportowo - widowiskowa, Ściana wspinaczkowa, Siłownia, Sauna
ul. Krupnicza 8a
tel. (14) 626-03-75

Zespół obiektów w Tarnowie Mościcach
- Hala Jaskółka
- Stadion Lekkoatletyczny
- Pływalnia Letnia
- Lodowisko
ul. Traugutta
tel. (14) 656-36-76

TOSIR został powołany do działalności 1.01.1991, siedzibą Ośrodka jest Tarnów , a miejscem działania obszar Gminy Miasta Tarnowa

Celem działalności TOSiR jest zaspokajania potrzeb mieszkańców Tarnowa w zakresie kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji.

Do zakresu działania TOSiR należy w szczególności:

eksploatacja, utrzymanie i udostępnianie terenów i obiektów sportowo - rekreacyjnych stanowiących mienie komunalne Gminy Miasta Tarnowa,
tworzenie miejskiej bazy sportowej oraz pełnienie funkcji inwestora przy realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie obiektów sportowych i rekreacyjnych,
upowszechnianie kultury fizycznej,
organizowanie zajęć sportowych, rekreacyjnych, zawodów i imprez sportowo - rekreacyjnych oraz różnych usług w zakresie sportu i rekreacji,
udostępnianie miejskiej bazy sportowej dla potrzeb sportu, wychowania fizycznego, współzawodnictwa sportowego, rekreacji i rehabilitacji ruchowej,
tworzenie osobom niepełnosprawnym warunków do rehabilitacji ruchowej, rekreacji oraz uprawiania sportu,
wykonywanie innych zadań o charakterze użyteczności publicznej w zakresie sportu, rekreacji i wypoczynku.

Similar places nearby