We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Towarzystwo Miłośników Ziemi Łęczyckiej

Towarzystwo Miłośników Ziemi Łęczyckiej

al. Jana Pawła II 3/4, Leczyca, 99-100, Poland

Get Directions

+48 605 435 153

Add link to website

Categories
Work hours Add information
About Towarzystwo Miłośników Ziemi Łęczyckiej to organizacja pozarządowa, kultywująca przeszłość i narodowe dziedzictwo Łęczycy i Ziemi Łęczyckiej.
Towarzystwo Miłośników Ziemi Łęczyckiej cover
Mission Stowarzyszenie jest organizacją społeczną mającą na celu inicjowanie studiów nad historią Łęczycy i Ziemi Łęczyckiej, szerzenie zdobytej wiedzy, pielęgnowanie tradycji, tworzenie nowych wartości kulturowych, organizowanie imprez kulturalnych i artystycznych przynoszących chwałę naszej „Małej Ojczyźnie”.
Description Towarzystwo Miłośników Ziemi Łęczyckiej w Łęczycy

KRS 0000139567
REGON 000808950
NIP 7752248491

NR KONTA 14 1020 3440 0000 7102 0062 0336 (PKO BP S.A.)

Historia w pigułce:
Pierwsze ślady działalności TMZŁ to rok 1933. Poza informacją w kronice - brak innych danych.

16 listopada 1967 - spotkanie założycieli Towarzystwa Przyjaciół Łęczycy i Ziemi Łęczyckiej (według niektórych regionalistów jest to pramatka TMZŁ).

Rok 1974 - pierwsze spotkanie w łęczyckim Muzeum nt. reaktywowania przedwojennego TMZŁ.

16 grudnia 1974 - reaktywacja TMZŁ.

Powstanie Towarzystwa zawdzięczamy mecenasowi Łęczycy - Władysławowi Zarachowiczowi i dyrektorowi Muzeum Henrykowi Rześnemu.

Pierwszy prezes TMZŁ: Andrzej Kwiatkowski,
Pierwsza przewodnicząca Komisji Rewizyjnej: Alicja Łosińska,
Pierwszy przewodniczący Sądu Koleżeńskiego: Stanisław Awiżeń.

Kolejni prezesi TMZŁ:
Andrzej Kwiatkowski, Władysław Zarachowicz, Leon Ernst, Henryk Rześny, Bolesław Solarski, Władysław Wieszczek, Otylia Kokocińska, Zofia Szymańska, Lucyna Sztompka (od 2012 roku).

Aktualna liczba członków: 127 osób.

Sławni członkowie:
*prof. dr hab. Andrzej Abramowicz - współzałożyciel TMZŁ, autor książek o Łęczycy,
*Wiktoryn Grąbczewski - poeta, pisarz i kolekcjoner wizerunków diabła Boruty, właściciel Prywatnego Muzeum Diabła Polskiego w Warszawie,
*mgr Jadwiga Grodzka - kustosz i dyrektor Muzeum w Łęczycy,
*mgr Otylia Kokocińska - zasłużony, wieloletni, Honorowy Prezes TMZŁ,
*prof. dr hab. Tadeusz Poklewski-Koziełł, - archeolog, badacz Archikolegiaty Łęczyckiej w Tumie, autor wydawnictw o średniowiecznej Łęczycy,
*Romuald Poleszczuk - polski dyplomata, były ambasador w Danii i Norwegii,
*prof. dr hab. Jan Szymczak - wykładowca i pracownik naukowy Uniwersytetu Łódzkiego, autor książek o Łęczycy,
*prof. dr hab. Andrzej Tomczak - wykładowca i pracownik naukowy Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, autor książek o Łęczycy,
*dr Agata Tuszyńska - pisarka, poetka, reportażystka, historyk literatury i teatru,
*W
Founded Założenie w dniu: 16 grudnia 1974 roku.

Similar places nearby