We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Główny

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Główny

Krakowskie Przedmieście 6, Warsaw, 00-325, Poland

Get Directions

(22) 826-08-74

Categories
Now CLOSED
Work hours
MO 08:00 – 16:00 SA closed
TU 08:00 – 16:00 SU closed
WE 08:00 – 16:00
TH 08:00 – 16:00
FR 08:00 – 16:00
About Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest najstarszym w Polsce stowarzyszeniem tworzącym ruch społeczny na rzecz pomocy dzieciom i ich rodzicom. Głównym celem tego ruchu jest troska o prawa, jakość warunków życia, wychowania i edukacji dziecka, jego wszechstronny rozwój, zdrowie, bezpieczeństwo, podmiotowość i godność, równość szans życiowych.Towarzystwo jest kontynuatorem myśli społecznej i pedagogicznej swych poprzedników: Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci oraz Chłopskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Jest ich następcą prawnym oraz korzysta z ich doświadczeń i dorobku. Działając od 1919 roku swoją tożsamość kształtuje w oparciu o 6 podstawowych zasad znajdujących odzwierciedlenie w realizacji aktualnych celów.


Są to zasady:
Równości szans wszystkich dzieci do: wychowania w rodzinie, dostępu do nauki, opieki zdrowotnej, dóbr kultury, zdobyczy techniki, rozwoju perspektyw życiowych.


Sprawiedliwego, równego traktowania, poszanowania podmiotowości i godności dziecka.


Tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka, jego pracy oraz poglądów.


Wychowania w duchu patriotyzmu.


Integracji, solidarności i ochrony praw pokrzywdzonych oraz dyskryminowanych.


Działalności humanitarnej, charytatywnej, wzajemnej pomocy, pracy społecznej i wolontariatu.
Działania Towarzystwa kierowane są do czterech kręgów odbiorców, do:
1) dzieci i młodzieży także po osiągnięciu pełnoletności,
2) rodziców,
3) innych osób, grup zawodowych i samorządowych świadczących na rzecz dziecka i rodziny,
4) ogółu społeczeństwa.
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Główny cover
Mission Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest najstarszym w Polsce stowarzyszeniem tworzącym ruch społeczny na rzecz pomocy dzieciom i ich rodzicom. Głównym celem tego ruchu jest troska o prawa, jakość warunków życia, wychowania i edukacji dziecka, jego wszechstronny rozwój, zdrowie, bezpieczeństwo, podmiotowość i godność, równość szans życiowych.Towarzystwo jest kontynuatorem myśli społecznej i pedagogicznej swych poprzedników: Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci oraz Chłopskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Jest ich następcą prawnym oraz korzysta z ich doświadczeń i dorobku. Działając od 1919 roku swoją tożsamość kształtuje w oparciu o 6 podstawowych zasad znajdujących odzwierciedlenie w realizacji aktualnych celów.


Są to zasady:
Równości szans wszystkich dzieci do: wychowania w rodzinie, dostępu do nauki, opieki zdrowotnej, dóbr kultury, zdobyczy techniki, rozwoju perspektyw życiowych.


Sprawiedliwego, równego traktowania, poszanowania podmiotowości i godności dziecka.


Tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka, jego pracy oraz poglądów.


Wychowania w duchu patriotyzmu.


Integracji, solidarności i ochrony praw pokrzywdzonych oraz dyskryminowanych.


Działalności humanitarnej, charytatywnej, wzajemnej pomocy, pracy społecznej i wolontariatu.
Działania Towarzystwa kierowane są do czterech kręgów odbiorców, do:
1) dzieci i młodzieży także po osiągnięciu pełnoletności,
2) rodziców,
3) innych osób, grup zawodowych i samorządowych świadczących na rzecz dziecka i rodziny,
4) ogółu społeczeństwa.
Description Add information
Founded 1919

Similar places nearby