We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Towarzystwo Urbanistów Polskich - Oddział w Łodzi

Towarzystwo Urbanistów Polskich - Oddział w Łodzi

Matejki 22/26 p. 33, Łódź, 90-237, Poland

Get Directions

(42) 635 51 98

Categories
Work hours Add information
About Society of Polish Urban Planners - Lodz branch
Towarzystwo Urbanistów Polskich - Oddział w Łodzi cover
Mission Towarzystwo Urbanistów Polskich jest rzecznikiem interesu społecznego w zagospodarowaniu i użytkowaniu polskiej przestrzeni. Od osiemdziesięciu lat łączy ludzi różnych zawodów i specjalności w imię wspólnych działań, mających czynić nasze miasta i wsie środowiskiem dobrze służącym duchowym i materialnym potrzebom człowieka, zakorzenionym w dziedzictwie kulturowym narodu - środowiskiem wpisującym się harmonijnie w przyrodę i wzbogacającym piękno ojczystego krajobrazu.

Jesteśmy organizacją społeczną, a nasze wysiłki podejmujemy dla społeczeństwa i w imię jego dobra. Jesteśmy organizacją obywatelską, otwartą dla wszystkich, którzy przez swą działalność gospodarczą i polityczną oraz tworzoną wiedzę i dzięki posiadanym umiejętnościom, podnoszą jakość polskiej. przestrzeni i chcą, by była ona coraz bardziej atrakcyjną i konkurencyjną we współczesnym świecie.
Description Add information
Founded 1923

Similar places nearby