We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Trường Anh Ngữ TALK - Philippines

Trường Anh Ngữ TALK - Philippines

37 Yangco Road, Baguio City, 2600, Philippines

Get Directions

+639179459976

Categories
Work hours Add information
About Chia sẻ thông tin về mô hình học tiếng Anh Sparta tại trường Anh ngữ nội trú TALK - thành phố Baguio, Philippines.
Các khóa học: ESL, Business English, TOEIC, IELTS, TOEFL
Trường Anh Ngữ TALK - Philippines cover
Mission “We envision T.A.L.K Academy as an excellent and

transformative learning institution flamed in developing

competence among its students and instilled with creativity

in providing a quality education with emphasis on English

proficiency optimizing personal, social, and

professional advancement
Description * 2015
T1: Thành lập chương trình tình nguyên “Voluntary Service”
T2: Đón tiếp đoàn ĐH Yamaguchi Nhật Bản viếng thăm
T3: Tham gia sự kiện du học COEX tại Hàn
T4: Tổ chức FAM tour cho các trường ĐH Hàn
T7: SUMMER CAMP 2015
T10: Xác nhập 2 cơ sở Brendwood và Yangco
T10: Xây dựng chương trình ESL kết hợp giáo viên bản ngữ

*2014
T3: Tham gia sự kiện du học COEX 2014 tại Hàn
T5: Quan hệ hợp tác với ĐH ICC
T10: Quan hệ hợp tác với ĐH ICC
T12: Winter English Camp dành cho Junior 2014

*2013
T3: Tham gia sự kiện du học COEX 2013 tại Hàn
T4: Dời văn phòng đại diện tại Hàn về GangNam
T5: Hợp tác với các đai diện trường trung học tại Hàn
T6: Hợp tác với các đai diện trường tiểu học tại Hàn
T7: SUMMER CAMP 2015
T8: Xây dựng chương trình Power Speaking
T9: Xây dựng chương trình Intensive OPIc & TOEIC
T10: Tham gia hội du học tiếng Anh toàn cầu -Hàn Quốc 2013
T10: Xây dưng chương trình Sparta ở cơ sở Yangco
T11: Winter English Camp dành cho Junior 2013
T12: Mở chương trình học với giáo viên bản ngữ

*2012
T1: Quan hệ hợp tác với ĐH IH Brisbane(ALS)
T2: Tham gia tổchức Voluntary Service tại BAGUIO
T4: Mở văn phòng đại diện tại Hàn Quốc
T7: Summer English Camp dành cho Junior 2012

*2011
T1: Winter English Camp dành cho Junior 2013
T3: Xây dựng chương trình Integrated Curriculum
T4: Quan hệ hợp tác với ĐH AIPE, Australia
T5: Thành lập cơsởENE Center , semi-sparta

*2010
T1: Winter English Camp dành cho Junior 2010
T2: Hợp tác với ĐH Cordilleras trong phát triển nhân lực
T4: Thành lập cơ sở 2
T6: Quan hệ hợp tác với ĐH Baeksuk
T7: Quan hệ hợp tác với ĐH Centenial Canada.
T10: Chính thức được công nhận bởi Uỷ ban giáo dục TESDA
T12: Tham gia sự kiện các lớp học demo ở BAGUIO.

*2009
T1: Tham gia hội du học tiếng Anh toàn cầu - Hàn Quốc 2009
T7: Summer English Camp dành cho Junior 2009
T9: Winter English Camp dành cho Junior 2009

*2008
T1: Xây dựng chương trình IELTS, TOEIC
T2: Xây dựng chương trình ESL
T4: Bắt đầu tuyển sinh khóa TOEIC
T5: Xây dựng khóa học BUSSINESS
T7: Summer Eng
Awards ACCREDITATIONS, CERTIFICATIONS, and MEMBERSHIPS

1. Technical Education and Skills Development Authority (TESDA) Accredited

2. Department of Tourism (DOT) Accredited as a Tourism Training Center

3. Bureau of Immigration (BI) Accredited

4. Certificate of Compliance on General Labor Standards from the Department of Labor and Employment (DOLE)

5. Certificate of Compliance on Occupational Safety and Health from the Department of Labor and Employment (DOLE)

6. Cordillera Association of Labor Management Cooperation and Advocates of Voluntary Arbitration, Inc. (CALMACAVAR) Member

7. Baguio English Schools Association (BESA) Member
Founded 2007
Products English Course: ESL, Business English, TOEIC, IELTS, TOEFL

Similar places nearby