We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Trường Cao Đẳng GTVT Trung ương III

Trường Cao Đẳng GTVT Trung ương III

73 Văn Cao, Phường Phú Thọ Hoà, Quận Tân Phú, Ho Chi Minh City, 700000, Vietnam

Get Directions

0961 194 586

Categories
Work hours Add information
About Vững tay nghề - Sáng tương lai - Cam kết việc làm sau tốt nghiệp
Trường Cao Đẳng GTVT Trung ương III cover
Mission Là trường Cao đẳng nghề đa ngành đóng trên một khu vực kinh tế phát triển nhất của cả nước. Nơi cung cấp cho người học các chương trình đào tạo nghề chất lượng cao về kinh tế và kỹ thuật, đồng thời nghiên cứu ứng dụng và triển khai các tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ vào đời sống, góp phần phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu.
Description Vững tay nghề - Sáng tương lai - Cam kết việc làm sau tốt nghiệp
  • 73 Văn Cao, Phường Phú Thọ Hoà, Quận Tân Phú, Ho Chi Minh City, 700000, Vietnam
  • Get Directions

Similar places nearby