We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Trường Trung cấp nghề Quảng Trị

Trường Trung cấp nghề Quảng Trị

179 Ly Thuong Kiet, Dong Ha, 0008, Vietnam

Get Directions

0919501905

Categories
Work hours Add information
About Trường Trung cấp nghề Quảng Trị
Trường Trung cấp nghề Quảng Trị cover
Mission Trường Trung cấp nghề tỉnh Quảng Trị là cơ sở đào tạo nghề đảm bảo chất lượng uy tính đối với xã hội, thực hiện nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ, có đủ năng lực hội nhập khu vực và quốc tế.
Description Add information
Founded UBND tỉnh Quảng Trị
Products Đào tạo nghề nghiệp, Chuyển giao công nghệ, Ứng dụng khoa học kỹ thuật.

Similar places nearby