We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilika

Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilika

Birutės g. 5, Trakai, 21114, Lithuania

Get Directions

8 528 55907

Categories
Now CLOSED
Work hours
MO 09:00 – 19:00 SA 09:00 – 19:00
TU 09:00 – 19:00 SU 09:00 – 19:00
WE 09:00 – 19:00
TH 09:00 – 19:00
FR 09:00 – 19:00
Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilika cover
Description ISTORIJA

Trakų prepozitūrinę parapijos bažnyčią 1409 m. gegužės 24 d. fundacine privilegija įsteigė Lietuvos didysis kunigaikštis Vytautas (~1392—1430). Tuomet jai buvo suteiktas Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo ir šv. evangelisto Jono titulas, trims kunigams išlaikyti skirtas Bezdežo valsčius (dabar Baltarusijos teritorija, Bresto sritis, Drohičino rajonas), paskirta alga klierikui arba mokyklos prižiūrėtojui. Fundacinė privilegija yra valios ir galios aktas. Juo sutelkiami ištekliai bažnyčios statybai ir įrengimui. Nežinoma, kada statybos buvo užbaigtos ir bažnyčia pašventinta. Bažnyčios klebonas pirmą kartą paminėtas tik 1479 metų dokumente. Taigi tuo metu pastatas jau buvo pašventintas ir jame vyko pamaldos, tačiau lieka neaišku, kada bažnyčia buvo pašventinta. Įvertinus istorines aplinkybes, tikėtina, kad bažnyčios statybose dirbo tie patys meistrai, kaip ir Trakų salos pilyje, matyt, buvo naudojamos ir pilies statyboms sukauptos medžiagos. Taigi tikėtina, kad bažnyčia pastatyta XV amžiaus antrojo dešimtmečio pabaigoje –trečiojo pradžioje. Šis raudonplytės gotikos pastatas išstovėjo iki XVII amžiaus pradžios, kai atsižvelgiant į pokyčius liturgijoje buvo pristatytas prieangis. Tuo metu bažnyčią ėmė garsinti stebuklingasis Dievo Motinos atvaizdas, prie jo besimeldžiančių žmonių gaunamos malonės. Istoriniuose šaltiniuose rašoma, kad maldininkų daugėjo, o bažnyčios inventoriaus aprašuose vardijamos dėkingumo už Dievo Motinos užarimu patirtas malones dovanos. Gausėjo palaidojimų kriptose.

Per 1655—1661 m. karą su Maskva bažnyčia buvo apiplėšta ir nuniokota. Po karo rekonstruota baroko stiliumi. 1700 m. LDK kariuomenės generolo Mato Römerio iniciatyva ir lėšomis prie presbiterijos pietų sienos pristatyta Römerių šeimos koplyčia. XVIII amžiaus pradžioje bažnyčia vėl remontuota rengiantis 1718-aisiais vykusioms Trakų Dievo Motinos vainikavimo iškilmėms. Bažnyčia degė per 1794-ųjų sukilimą: sudegė vargonai, nukentėjo priebažnytis ir stogas.

Trakų bažnyčia 1930 m.
B
Founded 05/24/1409

Similar places nearby