We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Tre Stiftelser

Tre Stiftelser

Per Dubbsgatan 4a, Gothenburg, 41346, Sweden

Get Directions

031 - 70 42 603

Categories
Work hours Add information
About "Ett äldreboende där jag själv vill bo"
Tre Stiftelser bedriver salutogen vård och omsorg för äldre och funktionsnedsatta. Vi fokuserar på välbefinnande genom en meningsfull tillvaro.
Tre Stiftelser cover
Mission Tre Stiftelser ligger i framkant vad gäller det salutogen förhållningssättet. Vår vision är att fortsätta fördjupa och utveckla detta, och därmed vara en förebild inom svensk äldreomsorg
Description Tre Stiftelser bedriver vård och omsorg av äldre och funktionsnedsatta. Vi fokuserar på det friska, på resurser och förmågor och utgår från varje individs egna förutsättningar. Det salutogena synsättet ersätter inte den medicinska behandlingen. Båda behövs i ett väl avvägt samspel för varje boendes bästa. Att fylla dagarna med stimulans och aktiviteter skapar mening och naturlig trötthet vilket bidrar till god nattsömn.
Awards Svenska hygienpriset 2012
Årets omvårdnadsledare 2011
Bravås hederutmärkelse 2011
Arlas guldko 2008
Gröna Gårdar 2005
Founded Instiftelsebreven utfärdades 1726, 1862 samt 1958.
Sammanslagen administration sedan 1988.
Products Omsorg, vård och service

Similar places nearby