We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Trenčiansky hrad

Trenčiansky hrad

Matúšova ulica 19, Trencin, 911 01, Slovakia

Get Directions

Add phone number

Categories
Now OPEN
Work hours
MO 09:00 – 15:30 SA 09:00 – 15:30
TU 09:00 – 15:30 SU 09:00 – 15:30
WE 09:00 – 15:30
TH 09:00 – 15:30
FR 09:00 – 15:30
About Prvá písomná zmienka o Trenčianskom hrade pochádza z roku 1067 z tzv. Viedenskej obrázkovej kroniky zo 14. storočia.
Trenčiansky hrad cover
Description Hrad predchádzalo Veľkomoravské hradisko. Prvé kamenné stavby hradu boli predrománska rotunda - kaplnka(9.-10. storočie) a románska obytná veža(11. storočie), ktorá sa stala jadrom dnešnej Matúšovej veže postavenej v rokoch 1260-70. Koncom 13. storočia začal Matúš Čák Trenčiansky s výstavbou horného hradu, opevneného kamennou hradbou. Do jeho obdobia sa kladie aj stavba prvého paláca a troch kamenných stavieb dolného hradu - dvoch veží a kaplnky. Koncom 14. storočia za čias majiteľa hradu kráľa Žigmunda Luxemburského dochádza k rozšíreniu kamenného opevnenia aj na dolný hrad. Nasledovali potom ďalšie dva paláce Ľudovítov palác a Barborin palác. Spojené sú s prestavbou hradu za čias Barbory Celjskej, majiteľky hradu v rokoch 1424 -1439. Vtedy dochádza k deštrukcii Matúšovho paláca. Po Barbore sa vystriedalo mnoho majiteľov a držiteľov hradu. Najvýznamnejší z nich bol rod Zápoľských. Tento bohatý magnátsky rod získal hrad v roku 1475. Za ich čias bol hrad opäť veľkolepo prestavaný. Vybudovali posledný palác, rozšírené mohutné opevnenie od južnej zraniteľnej strany hradu, kasárne a miestnosti v objektoch nechali zaopatriť klenbami. Hrad sa stal reprezentačným sídlom s obytnými a reprezentačnými miestnosťami. Ich pôsobenie na hrade ukončilo súperenie medzi kráľom Jánom Zápoľským a kráľom Ferdinandom I. Habsburským, ktoré vyvrcholilo v niekoľko mesačné obliehanie hradu v roku 1528, kedy bol hrad zdevastovaný požiarom, explóziou pušného prachu a ostreľovaním. Opravy hradu sa ťahali 80 rokov, až nakoniec po pomalom vysťahovaní majiteľov hradu rodu Ilešházi okolo roku 1678 hrad podľahol požiaru 11.6.1790. K jeho rekonštrukcii dochádza až v 20.storočí a trvá dodnes.

Majitelia a držitelia Trenčianskeho hradu:

* Bolesław I., chrabrý (1001-1018)
* Michael (1193-1195 Trenčiansky župan)
* Stoysa a jeho brat (1208 hradný kapitán)
* Lodomerius(1240 Trenčiansky župan )
* Bogomir (1241-1244 Trenčiansky župan)


Členovia rodiny Csák.

* Štefan Csák (1275 Trenčiansky župa

Similar places nearby