We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Trokadero Sh.P.K

Trokadero Sh.P.K

Lidhja e Lezhës, Pristina, 10000, Kosovo

Get Directions

Add phone number

Categories
Now CLOSED
Work hours
MO 07:00 – 16:00 SA 07:00 – 16:00
TU 07:00 – 16:00 SU closed
WE 07:00 – 16:00
TH 07:00 – 16:00
FR 07:00 – 16:00
About Perfaqesues Gjeneral i Brendeve PRESTIGE, EVA Slims, Trokadero dhe FM.
Perfaqesues Gjeneral i Shkrepsave ATOMIC.
Perfaqesues Gjeneral i Illy Kafe Kapsula
Trokadero Sh.P.K cover
Description The company " TROKADERO SHPK " was founded in 2006 as a cigarette distribution operation with several brands known as Prestige , Eva Slims , Trokadero and FM . From 2015 we are also general distributor of the lighters ATOMIC, and from 2016 we were granted the distribution of Panini albums in the teritorry of Kosovo.

The launch of the brands took place in 2006 at a lower price point. Today, while still striving to maintain a competitive price, Trokadero and FM are being produced with carefully selected Premium Tobacco blends to deliver a smooth taste, slow burn and a longer-lasting smoking experience.

EMPLOYEES

Trokadero Tobacco Company currently is employing over 50 employees – principled, creative, dynamic and passionate people. They are proud of their company's principled approach to marketing a controversial product. Needless to say, the company is very proud of its employees' determination to overcome business challenges, to always seek better ways to serve adult tobacco consumers and to strive to excel.


Kompania "TROKADERO SHPK" u themelua në vitin 2006 si një kompani e shpërndarjes së cigareve të disa markave të njohura si Prestige, Eva Slims, Trokadero dhe FM. Nga viti 2015 jemi perfaqesues te shkrepsave ATOMIC , si dhe nga viti 2016 ne jemi perfaqesues gjeneral i albumeve Panini per teritorin e Kosoves
.

Lanisimi I markave u zhvillua në vitin 2006 në një pozicionim më të ulët të çmimeve. Ndërsa sot ende jemi duke luftuar për të mbajtur një çmim konkurrues, Prestige , EVA Slims , Trokadero dhe FM janë duke u prodhuar me duhan Premium i zgjedhur me kujdes për të dhënë një shije të butë, djegje të ngadaltë dhe një përvojë më të zgjatur duhanit.

PUNONJËSIT

TROKADERO SHPK aktualisht ka mbi 50 të punësuar - parimor, njerëz krijues, dinamike dhe të pasionuar. Ata janë krenarë për qasjet parimore të kompanisë së tyre për marketing të një produkti . Eshtë e panevojshme të thuhet, kompania është shumë krenar për përcaktimin e punonjësve të saj për të kaluar
Awards International tobacco tasting association - ITTA AWARD 2014 and 2015.
Founded 2006 , June
Products Prestige
Eva Slims
Trokadero
FM
Atomic

Similar places nearby