We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Trung tâm Ẩm thực Việt Nam - CRDC

Trung tâm Ẩm thực Việt Nam - CRDC

18 Trương Định, P.6, Q.3, Ho Chi Minh City, 084, Vietnam

Get Directions

Add phone number

Add link to website

Categories
Work hours Add information
About Trung tâm được thành lập để gìn giữ và phát huy những tinh hoa trong từng món ăn thức uống của quê hương, đồng thời nâng tầm ẩm thực Việt
Trung tâm Ẩm thực Việt Nam - CRDC cover
Description Add information
  • 18 Trương Định, P.6, Q.3, Ho Chi Minh City, 084, Vietnam
  • Get Directions

Similar places nearby