We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Trung tâm GDTX  - CĐCĐ Bình Thuận

Trung tâm GDTX - CĐCĐ Bình Thuận

38 Nguyễn Hội, Phan Thiet, Vietnam

Get Directions

02523828818

Categories
Work hours Add information
About Tư vấn, tuyển sinh Đại học
Trung tâm GDTX  - CĐCĐ Bình Thuận cover
Mission TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN
Địa chỉ: 38 – Nguyễn Hội, TP Phan Thiết, Bình Thuận & 186 – Trần Hưng Đạo, TP Phan Thiết, Bình Thuận.
Email: trungtamgdtx@btu.edu.vn
Điện thoại: (062).3828818 - (062).3829348
I. GIỚI THIỆU ĐƠN VỊ:
Là cơ sở giáo dục không chính quy trong hệ thống giáo dục quốc gia, hoạt động theo ‘Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giáo dục Thường xuyên’ được ban hành kèm theo Quyết định số: 279/QĐ - CĐCĐBT, ngày 19 tháng 03 năm 2008 của Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận.
II. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN:
Trung tâm Giáo dục Thường xuyên được thành lập sau khi 3 đơn vị Trường Cao đẳng Sư phạm Bình thuận, Trường Trung học Kỹ thuật Tôn Đức Thắng, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Bình thuận sáp nhập thành Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận.
III. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:
Nhiệm vụ trọng tâm của Trung Tâm Giáo dục Thường xuyên là đáp ứng tối đa nhu cầu học tập thường xuyên và đa dạng của mọi người trong cộng đồng (không kể tuổi, trình độ học vấn, thành phần trong xã hội…) nhằm nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân lực góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội ở địa phương. Tổ chức hoạt động đa dạng, linh hoạt, với nhiều hình thức học, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người có nhu cầu học tập.
Trung tâm đã và đang liên kết với nhiều Trường Đại học, Học viện công lập trong cả nước để tổ chức đào tạo các lớp Đại học không chính qui với những chuyên ngành về kinh tế, kỹ thuật, xã hội nhân văn đáp ứng nhu cầu của địa phương.
Description TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN
Địa chỉ: 38 – Nguyễn Hội, TP Phan Thiết, Bình Thuận & 186 – Trần Hưng Đạo, TP Phan Thiết, Bình Thuận.
Email: trungtamgdtx@btu.edu.vn
Điện thoại: (062).3828818 - (062).3829348
I. GIỚI THIỆU ĐƠN VỊ:
Là cơ sở giáo dục không chính quy trong hệ thống giáo dục quốc gia, hoạt động theo ‘Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giáo dục Thường xuyên’ được ban hành kèm theo Quyết định số: 279/QĐ - CĐCĐBT, ngày 19 tháng 03 năm 2008 của Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận.
II. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN:
Trung tâm Giáo dục Thường xuyên được thành lập sau khi 3 đơn vị Trường Cao đẳng Sư phạm Bình thuận, Trường Trung học Kỹ thuật Tôn Đức Thắng, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Bình thuận sáp nhập thành Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận.
III. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:
Nhiệm vụ trọng tâm của Trung Tâm Giáo dục Thường xuyên là đáp ứng tối đa nhu cầu học tập thường xuyên và đa dạng của mọi người trong cộng đồng (không kể tuổi, trình độ học vấn, thành phần trong xã hội…) nhằm nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân lực góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội ở địa phương. Tổ chức hoạt động đa dạng, linh hoạt, với nhiều hình thức học, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người có nhu cầu học tập.
Trung tâm đã và đang liên kết với nhiều Trường Đại học, Học viện công lập trong cả nước để tổ chức đào tạo các lớp Đại học không chính qui với những chuyên ngành về kinh tế, kỹ thuật, xã hội nhân văn đáp ứng nhu cầu của địa phương.