We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
TT Nhân Lực Quốc Tế Đại Việt

TT Nhân Lực Quốc Tế Đại Việt

B33-B34 Đường số 410 - Khu dân cư SA CA Bắc Rạch Chiếc - Phường Phước Long A - Quận 9, Ho Chi Minh City, Vietnam

Get Directions

Add phone number

Categories
Work hours Add information
About Trung Tâm Nhân Lực Quốc Tế Đại Việt là cơ quan phái cử người lao động đi làm việc tại Nhật Bản.
Slogan:
Con người chất lượng, cuộc sống chất lượng!
TT Nhân Lực Quốc Tế Đại Việt cover
Description Trung Tâm Nhân Lực Quốc Tế Đại Việt là cơ quan phái cử người lao động đi làm việc tại Nhật Bản.
Slogan:
Con người chất lượng, cuộc sống chất lượng!
Awards Đạt chứng nhận Doanh nghiệp XKLD xếp hạng 5 sao
Founded 16/04/2014
Products Dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài
  • B33-B34 Đường số 410 - Khu dân cư SA CA Bắc Rạch Chiếc - Phường Phước Long A - Quận 9, Ho Chi Minh City, Vietnam
  • Get Directions

Similar places nearby