We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Tuổi trẻ Vietsovpetro

Tuổi trẻ Vietsovpetro

Số 105 Lê Lợi, P. Thắng Nhì, Vung Tau, 0254, Vietnam

Get Directions

0914 217346

Categories
Work hours Add information
About Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro
Tuổi trẻ Vietsovpetro cover
Mission Đoàn Vietsovpetro có chức năng, nhiệm vụ cơ bản là tổ chức, triển khai thực hiện công tác đoàn và phong trào thanh niên theo chỉ đạo của Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương, Đoàn thanh niên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và Đảng ủy Vietsovpetro gắn với nhiệm vụ chính trị của Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro; xây dựng tổ chức Đoàn và tham gia xây dựng Đảng. Xây dựng, tổ chức, triển khai các phong trào trong đoàn viên thanh niên theo sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban lãnh đạo Vietsovpetro góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, hoạt động sản xuất, kinh doanh của Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro đó là tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu, khí cho Tổ quốc. Trong thành công chung của Vietsovpetro có sự đóng góp công sức không nhỏ của hàng ngàn cán bộ, đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh của Vietsovpetro các thời kỳ. Bên cạnh đó, trong quan hệ hợp tác quốc tế, Đoàn Vietsovpetro được ghi nhận là tổ chức Đoàn có vai trò hết sức to lớn trong việc củng cố quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp, bền vững giữa tuổi trẻ hai nước Việt Nam - Liên Xô (trước đây) và Liên bang Nga ngày nay.
Description + Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam được thành lập tháng 04/1982 với 32 đoàn viên trực thuộc Tỉnh Đoàn Bà Rịa - Vũng Tàu, tháng 2/1992 trở thành Đoàn tương đương cấp huyện, ngày 29/12/2008 chính thức chuyển về trực thuộc Đoàn Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam là Đoàn cấp trên cơ sở với 15 cơ sở Đoàn trực thuộc, trong đó có 10 Đoàn cơ sở và 05 Chi đoàn cơ sở, tổng số đoàn viên hiện nay là 2.184 người.
+ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro (Đoàn Vietsovpetro) là tổ chức cơ sở Đoàn đặc biệt trong doanh nghiệp nhà nước có vốn liên doanh nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí. Đoàn Vietsovpetro có 15 cơ sở đoàn trực thuộc với 2.184 đoàn viên, Ban Chấp hành có 21 ủy viên, có Văn phòng đoàn và cán bộ chuyên trách được sắp xếp văn phòng làm việc tại Tầng 10 tòa nhà Bộ máy điều hành Vietsovpetro. Đoàn Vietsovpetro chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Vietsovpetro và Ban Thường vụ Đoàn Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.
Awards + 2011: Bằng khen Thủ tướng Chính phủ
+ 2012: Huân chương Lao động hạng ba
+ 2013: Giấy khen Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
+ 2010 - 2015: Bằng khen Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Founded 04/1982
  • Số 105 Lê Lợi, P. Thắng Nhì, Vung Tau, 0254, Vietnam
  • Get Directions

Similar places nearby