We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Tumba kyrka

Tumba kyrka

Tumba, Sweden

Get Directions

Add phone number

Add link to website

Categories
Work hours Add information
Description Tumba kyrka är en kyrkobyggnad i området Tuna i Tumba i Stockholms stift. Den är församlingskyrka i Botkyrka församling och invigdes 1973. Kyrkan har cirka 200 sittplatser.KyrkobyggnadenKyrkan är byggd på en gammal prästgårdstomt. Den första prästgården på platsen byggdes tidigt på 1800-talet och bekostades av Sveriges riksbank, som ägde Tumba pappersbruk inte långt ifrån platsen. I början av 1900-talet ersattes denna prästgård av en ny. Eftersom det var tämligen långt till Botkyrka kyrka som var församlingens enda kyrka började man emellertid redan på 1920-talet diskutera att bygga ett kapell i Tumba. Planerna kom dock att fördröjas flera gånger, bland annat på grund av andra världskriget, men 1972 fattades ett beslut om bygge. Arkitekt var Börje Wehlin, och den 9 december 1973 invigdes kyrkan av domprosten i Storkyrkoförsamlingen, Lars Carlzon.Hopbyggda med kyrkans huvudbyggnad finns två flyglar åt väster som används för församlingens vardagsarbete. Tillsammans med huvudbyggnaden omsluter flyglarna en innergård. Utanpå kyrkans korvägg finns ett förgyllt kors, under vilket sitter tolv enkla träskulpturer som ska symbolisera Jesu tolv apostlar.Kyrkan har inget torn, utan har i stället en klockstapel med två klockor, gjutna hos Berholtz klockgjuteri i Sigtuna. Den stora har en inskription från Olov Hartmans psalm Sorlet har dött (Sv ps 166): Sorlet har dött från väg och dammigt vimmel, ovanför oron och närmare din himmel, i rymder klara, är oss gott att vara med dig allena. Den lilla har en inskription från Psaltaren 46:11: Bliven stilla och besinnen att jag är Gud. Kyrkfönstren, målade av Ingun Wistedt, visar skapelsen.

Similar places nearby