We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Udruženje studenata Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Tuzli

Udruženje studenata Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Tuzli

Univerzitetska 1, Tuzla, 75000, Bosnia and Herzegovina

Get Directions

Add phone number

Add link to website

Categories
Work hours Add information
About USERF se bavi promocijom fakulteta, prakse logopeda/audiologa, socijalnih pedagoga i specijalnih edukatora-rehabilitatora kroz vlastite aktivnosti.
Udruženje studenata Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Tuzli cover
Mission Osnovni cilj Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli je razvijanje moderne evropske visokoškolske institucije koja će ustanovljavati, razvijati, štititi i prenositi znanje i sposobnosti kroz nastavu i naučno-istraživački rad i time doprinositi razvoju sposobnosti pojedinaca i društva, pružiti mogućnost građanima da, u skladu s propisima, uživaju korist visokog obrazovanja cijeli život.
Description Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet je osnovan 1993. godine pod prvobitnim nazivom Defektološki fakultet, koji je 2004. godine promijenjen u današnji, prikladniji naziv. Otvaranju fakulteta su prethodile objektivne procjene koje su ukazivale da će trebati decenije da bi se zadovoljile potrebe za kadrom koji će raditi na edukaciji i rehabilitaciji osoba sa posebnim potrebama. Fakultet za više od dvije decenije svog postojanja prošao je kroz više razvojnih faza kontinuiranog mijenjanja i usavršavanja organizacionih i sadržajnih formi. Bez vlastitog kadra, nastavnika, saradnika, prostornih, materijalnih i drugih neophodnih resursa postepeno se razvijao i više-manje uspješno obavljao svoju djelatnost. Iako je dosadašnji period postojanja i rada Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta relativno kratak (jedan od „najmlađih“ fakulteta Univerziteta), oslanjajući se na vlastite snage i na resurse integriranog Univerziteta, te uz pomoć univerziteta iz okruženja, Fakultet je dostigao stepen priznate i prepoznatljive visokoškolske institucije u Bosni i Hercegovini, ali i šire. Tome svjedoči veliki broj kvalitetnih nastavnika, saradnika, diplomiranih studenata sposobnih da budu potencijalni lideri u svojoj oblasti, magistara nauka, doktora nauka, realiziranih domaćih i međunarodnih projekata, značajan broj naučno-istraživačkih radova objavljenih u priznatim časopisima itd., što sve zajedno predstavlja izvjesnu garanciju i za budući uspješan rad i razvoj.
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet u Tuzli je visokoškolska ustanova koja obavlja djelatnost visokog obrazovanja i naučno-istraživačkog rada. Ima uspostavljenu naučno-istraživačku, edukacijsku i stručnu saradnju sa većim brojem srodnih fakulteta u regionu, Evropskoj uniji i šire.
  • Univerzitetska 1, Tuzla, 75000, Bosnia and Herzegovina
  • Get Directions

Similar places nearby